Bara Kolenc: Atelje

Project: 
Atelier

Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, 11.10.2013