Feministični performans

Jennie Klein

Feministični performans / Feminist Performance Art, predavanje / lecture, Kiberpipa

Avtobiografija in telo v ženskem performansu

Predavanje Jennie Klein o ženske performansu 70ih let v jugozahodnem delu ZDA.

Predavanje profesorice Jennie Smith z naslovom Avtobiografija in telo
se je posvetilo dvema manj znanima umetnicama performansa iz 70ih let,
ki sta delovali predvsem v jugozahodnem delu ZDA, Barbari T. Smith in
Lindi Montano. Pri obeh sicer lahko opazimo vzporednice z bolj
znanimi umetnicami (recimo Carolee Schneemann), vendar sta obe
omenjeni umetnici dosti bolj brisali meje med življenjem in
umetnostjo, med javnim in zasebnim. Delo Barbare T. Smith je tesno
povezano z njenim vstopom v svet umetnosti pri 39 letih in osebnimi
stiki z moškimi umetniki, tako je v dostih svojih delij obravnavala
ravno ljudi s kateremi se je osebno zapletla ali je recimo v delu
“Feed me” (1973) povabila ljudi, da se z njo lahko osebno zapletejo
(tudi seksajo). Linda Montano, bivša nuna, se je odločila povsem
prepletli svoje življenje in umetnost, tako da je je njeno življenje
umetnost - recimo, bila je 3 dni zvezana z lisicami z drugim
umetnikom, sodelovala je z Techingom Hsieh v enoletnem projektu kjer
sta bila zvezana z vrvjo, nato se je posvetila projektu “7 let
življenja umetnosti”, kjer je bilo vsako leto posvečeno barvi vsake od
7 čakr.