Roževina zgodovine: Delavnice za zaključene srednješolske skupine / Corneous Stories: Workshops for closed high school group