Predstavitev Smernic za enakost spolov v kulturi

Kaj je feminizem? Grafična podoba: Vesna Bukovec

Dnevi enakosti spolov Filozofske fakultete
Ponedeljek, 14. marec 2022, ob 17. uri, Filozofska fakulteta 

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je leta 2020 oblikovalo Smernice za enakost spolov v kulturi, strateški dokument, namenjen državnim institucijam, lokalnim samoupravam, javnim zavodom, nevladnim organizacijam ter delavkam in delavcem v kulturi. Dokument obsega merila in ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov na vseh naštetih ravneh, zajema pa tudi kulturno-umetnostno vzgojo kot presečišče med kulturo ter vzgojo in izobraževanjem.

Smernice je pripravila delovna skupina v sestavi Vesna Bukovec, Ana Čigon, Tea Hvala, Urška Jež, Nika Kovač in Teja Reba. Na Filozofski fakulteti jih bosta predstavili mag. kulturnega menedžmenta Urška Jež in mag. antropologije spolov Tea Hvala.

Dogodek organizira Filozofska fakulteta v sodelovanju z Mestom žensk.