Alphabet City Topography (A.C.T.) / Topografija abecednega mesta

2005 - IZVENFESTIVALSKA PRODUKCIJA DRUŠTVA MESTO ŽENSK

Društvo Mesto žensk (Ljubljana) in post theater (new york / berlin)

Alphabet City topography (A.C.T.) / Topografija abecednega mesta 

'Site-specific' umetniški dogodek na Metelkovi

Ob dvanajsti obletnici AKC Metelkova mesto se bo na dvanajstih prizoriščih Metelkove odvijala multimedijska intervencija, ki bo raziskala preteklost in prihodnost te posebne kulturne četrti. Kompleks Metelkove je ogrožen zaradi različnih javnih interesov, protislovnega urbanega načrtovanja in konfliktnih vizij upravljavcev in uporabnikov.

Gledalce bomo popeljali na 12 prizorišč po Metelkovi (severni in južni del), dogodki si bodo sledili v zaporedju, gledalci bodo romali od enega do drugega prizorišča, celotni dogodek bo trajal do 90 minut.

Zbirna točka bo na dvorišču pred stavbo Metelkova 6 (nasproti mladinskega hotela Celica).  

Struktura projekta: Projekt bo tristopenjski: uvodna predavanja, uvodna delavnica in oblikovanje prizora skozi skupinsko delo.

 

PROGRAM

 Uvodna predavanja, odprta za javnost, bodo potekala na treh različnih lokacijah:

Torek, 30. 8. ob 17.00 - AKC Metelkova Mesto, klub Gromka

Environmental Theater (Okoljsko gledališče) - Max Schumacherpost theater

»Ves svet je oder« je eden najpogosteje uporabljenih Shakespearovih citatov – toda kako deluje v dobesednem pomenu? Kako opredeljujemo prostore performansa in kako prostori opredeljujejo performanse? Kako prenesti prostor v besedilo?

Pregled teorij Richarda Schechnerja, Allana Kaprowa in nekaterih drugih ter ogled odlomkov iz filmov bodo pripomogli k refleksiji pomena prostora v performansu in dramaturgiji pripovedi.

 

Sreda, 31. 8. ob 17.00 - Slovenski etnografski muzej (predavalnica)

Spatial Tactics (Prostorske strategije) - Matthias Böttger, post theater + raumtaktik

Kaj je prostorska strategija? Je za spremembo prostora potrebna gradnja? Kako je sodobni prostor sestavljen in kakšna bi lahko bila vloga arhitekta prihodnosti?

Matthias Böttger govori o možnostih spremembe življenjskega prostora. Kot član post theatra se ukvarja s prostorskim performansom in s prostori, namenjenimi performansom. Njegova skupina »raumtaktik« razvija strategije spreminjanja prostora brez neposrednih posegov vanj. Prostorske strategije ponujajo nove možnosti in odpirajo nove prostranosti svobode ...

Pripoveduje o igri kot orodju razvoja, o urbanih kuratorjih, prikritem oblikovanju, oženju mest, o novih »slepih« pegah na naših skupnih kartah sveta in kulture, ki predstavljajo ključni dejavnik produkcije informacijske družbe.


Četrtek, 1. 9. ob 17.00 - Stara elektrarna (preddverje)

Haptic Media and Multimedia Performance (Haptični mediji in multimedijski performans) - Hiroko Tanahashi, post theater

Kaj je multimedijski performans? Je uporaba videa potrebna? Ali potrebujemo senzorsko tehnologijo pri interakciji z zvokom in videom?

Osrednja članica post theatra, Hiroko Tanahashi, že šest let raziskuje odnos med vizualnimi mediji in performansi v živo. Njen cilj je celostna oziroma haptična uporaba medijev, vključenih v performans, kajti na ta način je odnos med performerjem, občinstvom, medijem in okoljem, predvsem pa njegovo pripovedjo, najbolj skrbno raziskan. Na predavanju bo izpostavila različne haptične pristope v multimedijskem performansu na primeru lastnega ustvarjanja.

 

Petek, 2. 9. ob 17.00 - Slovenski etnografski muzej (predavalnica)

O zgodovini Metelkove - Miha Zadnikar, ACT Metelkova Mesto 

AKC Metelkova mesto je prvovrsten urbani projekt mednarodnega značaja. Ob 12-letnici bo Miha Zadnikar spregovoril o izbranih temah iz njegove zgodovine, sedanjosti, viziji in temeljnih problemih: tako kulturnih kakor tudi socialnih in političnih. Ker je urbano središče ta hip pod hudim pritiskom državne politike in inšpekcijskih služb, bo težišče predavanja prav na problematiki izrinjanja tovrstnih "centrov iz samega centra". Ker je AKC Metelkova mesto ključnega pomena za sam položaj centra Ljubljane, bo govor tudi o novodobni urbani politiki, ki z nasilnimi gestami tako rekoč ukinja samo sebe. Za povrh se bomo sprehodili tudi med nekaterimi posebnostmi AKC, ki jim v svetu ni para in jih kot takšne velja ohraniti. Mar za vsako ceno?

 

12. in 13. september 2005 med 21.00 in 24.00 uro - Metelkova, 12 različnih prizorišč

 O umetniškem dogodku:

post theater (new  york / berlin) bo 12 umetnikov in skupin s področja medijskih umetnosti in 12 performerjev vodil in usmerjal skozi ustvarjalni proces, ki bo črpal material iz prostora in njegove preteklosti. Metelkova je dobila ime po jezikoslovcu Franu Metelku. Metelščica, hibridna abeceda, ki jo je Metelko 'izumil', je bila prav tako raznolika kot je raznolika interdisciplinarna skupina A.C.T., ki bo komentirala prostor s sredstvi sodobne umetnosti. Intervencija na Metelkovi ni mišljena kot neposredni zgodovinski obračun, hvalospev ali prenagljena kritika, ampak bo poskušala spodbuditi nadaljnje kreativne procese in diskusije na to temo.

A.C.T. umetniki: Damian Cimperšek, Francesca Debelli, Group Dekaos, Ariana Ferfila, Antonio Giacomin, Ana Hribar, Nenad Jelesijević, Tadej Komavec, Katja Kosi, Katjuša Kovačič,Sanja Matković, Jelena Milojević, Mateja Peroša, Saša Rakef, Simona Semenič, Saša Spačal, Dejan SpasićTeo Spiller, Ivan Talijančić, Renata Vidič, Polona Zupan

Voditelja: Hiroko Tanahashi in Max Schumacher  - post theater (new york / berlin)

Gostujoča predavatelja: Matthias Böttger (Raumtaktik), Berlin, in Miha Zadnikar, Ljubljana

Sodelavci in sodelavke: Simona Semenič (dramaturgija), Neven Korda (svetovalec za medije), Karmen Klučar (tehnično vodstvo), Helena Božič (koordinatorka projekta), Sabina Potočki (producentka)

 Zakaj post theater? Kdo ga sestavlja?

post theater (new york / berlin) je kolektivni 'think-tank'  interdisciplinarnih umetnikov, ki v javnosti nastopajo z instalacijami, performansi in razstavami, katerih izhodiščna točka je vedno odnos do gledališča. Bistveni vidik post theatra je živo doživetje občinstva, zato je večina njegovih produkcij vezana na določen prostor ali priložnost (site- and occasion-specific). Tekoča serija produkcij pod naslovom "skinSITEs" je bila predstavljena na lanskoletnem festivalu Mesto žensk kot "re:CURRENT". Delo, ki ga je režirala Hiroko Tanahashi (post theater), je obravnavalo pretvorbo Stare elektrarne v prostor za performans z multimedijsko plesno predstavo, vezano na prostor. Prvi stik post theatra s slovensko umetniško sceno je vzbudil zanimanje v Ljubljani in med ljudmi na Metelkovi. Post theater vodijo medijska umetnica Hiroko Tanahashi, gledališki direktor in dramaturg Max Schumacher in arhitekt Matthias Böttger. Sedež post theatra je v Berlinu, od leta 1998 pa ima tudi podružnico v New Yorku. Produkcije post theatra so gostovale v Seulu, Singapuru, Beogradu, na Dunaju, v Kölnu, Trentu, Bangkoku in številnih drugih krajih po vsem svetu. 

Motivacija:

Delavnica in produkcija bosta potekali na Metelkovi iz naslednjih razlogov:

Radi bi razumeli, kako Metelkova deluje. Upamo, da bomo z raziskovanjem Metelkove bolje razumeli naslednje vidike:

Odnos med urbanim planiranjem in kulturnimi politikami ter umetniško prakso.

Katere so resnično izvirne kvalitete Metelkove v primerjavi z drugimi neodvisnimi umetniškimi prostori v Evropi.

V kolikšni meri je koncept “neodvisnih” ali “avtonomnih” umetniških prostorov kliše zastarele levičarske estetike? Ali pa je morda bolj utemeljen kot kadarkoli doslej?

Razlogi, zaradi katerih se nam zdi Metelkova zanimiva kot 'predmet obdelave':

Velikost alternativne scene v odnosu do velikosti mesta. Ljubljana je relativno majhno mesto z zelo živim umetniškim svetom. Zdi se, da Metelkova predstavlja njegov dobršen del.

Meje načina življenja, politike in estetike se na tem prizorišču zdijo zabrisane, še posebej v primerjavi s podobnimi prostori v zahodni Evropi, ki vse bolj izginjajo.

Zdi se, da je Metelkova umetniški prostor, ki ni omejen na majhno število umetniških oblik ali umetniških produkcij / predstavitev. Tu so tudi uprava in različne oblike izobraževanja. Vsekakor je zelo celovit konglomerat kulturnih institucij in pobud (iniciativ).

Namen umetniškega dogodka

Post theater bi rad sprožil debato o Metelkovi. Njegov glavni namen je odpreti nove poglede na fenomen, in sicer za vse, ki še niso bili tam, in tiste, ki so redni obiskovalci Metelkove. Kar se zdi znano, se bo izkazalo za presenetljivo. Kar se zdi bojno polje, bo videti poetično. Kar se zdi očitno, bo osupnilo.

Z udeleženci umetniškega dogodka bomo oblikovali 12 prizorišč s kratkimi performansi. 12 prizorov za dvanajstletno zgodovino. Skupine obiskovalcev bomo vodili na prizorišča, kjer bodo doživeli na prostor vezan multimedijski performans. Video in avdio posnetki, uporabljeni v prizorih, bodo posneti na lokaciji in bodo obravnavali podobe, vzete iz prostora. Obstajala bo tanka ločnica med zgodovinskimi informacijami, statističnimi podatki in dejstvi na eni ter fikcijo in poezijo na drugi strani. Gledalce bomo povedli v zakulisje, v bizarne pisarne, umazane kleti in prijetne sobe mladinskega hotela. Oglede bodo vodili performerji, s pomočjo katerih bodo obiskovalci dobili neobičajen in globok vpogled. Namen dela je pripraviti prostor za diskurz, kjer bodo prebivalci in obiskovalci Metelkove lahko skupaj razmišljali o njenem pomenu, njeni preteklosti in njeni prihodnosti.

 

Produkcija: Društvo Mesto žensk

V  sodelovanju: Agon / En Knap; AKC Metelkova mesto, Slovenski etnografski muzej, Zavod SCCA Ljubljana, Zavod Bunker – Stara elektrarna, WaxFactory New York.

Projekt so omogočili: Ministrstvo za kulturo RS, MOL – Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, MOL – Zavod za turizem Ljubljana; Emona tiskarna d.o.o. Ljubljana, Artservis.

 

FOTOGALERIJA: Nada Žgank/ Memento

Date and time of event: 
Aug 30th 17:00
Place of event: 
Klub Gromka, AKC Metelkova
Predavanje Enviromental Theater (Okoljsko gledališče) - Max Schumacher, post theater
Date and time of event: 
Aug 31st 17:00
Place of event: 
Slovenski etnografski muzej (predavalnica)
Predavanje Spatial Tactics (Prostorske strategije) - Matthias Böttger, post theater + raumtaktik
Date and time of event: 
Sep 01st 17:00
Place of event: 
Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana
Predavanje Haptic Media and Multimedia Performance (Haptični mediji in multimedijski performans) - Hiroko Tanahashi, post theater
Date and time of event: 
Sep 02nd 17:00
Place of event: 
Slovenski etnografski muzej (predavalnica)
Predavanje O zgodovini Metelkove - Miha Zadnikar, ACT Metelkova Mesto
Date and time of event: 
Sep 22nd 21:00 - 23:59
Place of event: 
12 prizorišč - Metelkova mesto
site-specific dogodek Alphabet City Topography
Date and time of event: 
Sep 23rd 21:00 - 23:59
Place of event: 
12 prizorišč - Metelkova mesto
site-specific dogodek Alphabet City Topography