Biotehnologija, filozofija in spol

KONFERENCA O BIOTEHNOLOGIJI, FILOZOFIJI IN SPOLNOST

Mednarodna konferenca/simpozij je posvečen filozofskemu in interdisciplinarnemu (umetnostnemu, kulturnemu, političnemu) premisleku o znanosti in tehnologiji, biočipih in organih, moškem in ženskem (transseksualnosti). Razvoj različnih oblik opazovanja v prostoru v povezavi s posebnimi oblikami človeškega zaznavanja se nagiba k brisanju dualnosti telesa in uma. Razmerja med telesom, strojem, seksualnim in protetičnim odpirajo vrsto epistemoloških in filozofskih vprašanj. Danes lahko znotraj novih medijskih tehnologij opazujemo proces pospeševanja raztelešenja, ki odpira ključna vprašanja, povezana s politiko reprezentacije in semiotiko artikulacije drugačnih teles v drugačnih prostorih. Nič manj pomembna ni potreba po nadaljnjem preizpraševanju o implikacijah, ki se nanašajo na specifične reprezentacijske strategije, ki so usmerjene na človeško telo, razvijanje sistemov in paradigem ter na strukture in matrice reprezentacij zgodovinsko, družbenospolno in razredno določenih teles.
(Marina Gržinič, Maria Klonaris in Katerina Thomadaki)

Program:
četrtek, 10. oktobra ob 20.00
Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, Ljubljana
Posvečeno Sandri Lahire (1950-2001)
Trilogija Sylvia Plath: Lady Lazarus (1991), Night Dances (1995), Johnny Panic (2000)
Kustosinji: Maria Klonaris & Katerina Thomadaki

Petek, 11. oktobra ob 14.00
Konferenca
Klub Cankarjev dom, Prešernova 10, Ljubljana
14.00: Otvoritev: Marina Gržinič
14.15: Caroline Bassett: Raztezanje prej in po (telo pripovedi)
15.00: Marie-Luise Angerer: Telo udarja nazaj
15.45: Karin Spaink: Kiborgi: onkraj dihotomij
17.00: Maria Klonaris & Katerina Thomadaki: Disidentska telesa v digitalni dobi
17.45: Marie-José Mondzain: Figure drugosti in razlike v delu Klonarisove in Thomadakijeve

Petek, 11. oktobra ob 20.00
Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, Ljubljana
Amazonski angel. Portret Lene Vandrey
by: Maria Klonaris, Katerina Thomadaki
Francija, 1992, 16mm, 92 min.

Sobota, 12. oktobra ob 15.00
Konferenca
Galerija Kapelica, Kersnikova 4, Ljubljana
15.00: Marina Gržinič: Zlom
15.45: Amelia Jones: Potepuška telesa: recipročno mapiranje umetnika in urbanega telesa
17.00: Claudia Reiche: Projekt vidni človek: dostop do obscene podobe telesa
17.45: Jackie Stacey: Imitacija življenja: homoerotizem in nova genetika v filmih
18.30: Sarah Franklin: Dollyjino telo: družbeni spol, genetika in novi genski kapital

Biotehnologija, filozofija in spol
Konferenca o transseksualnosti, novih medijskih tehnologijah in družbenemspolu
Zasnova: Marina Gržinič, Maria Klonaris, Katerina Thomadaki; Produkcija: Maska, Emil Hrvatin (v okviru Seminarja sodobnih scenskih umetnosti in v sodelovanju s Cankarjevim domom); partnerji: Mesto žensk, CNVOS, Gallery Kapelica, Slovenska kinoteka, Cankarjev dom, ZRC SAZU (dr. Oto Luthar, direktor), FI ZRC SAZU, L’Institut Français Charles Nodier, Ljubljana (Bernard Micaud, Director), AFAA (Paris), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport R Slovenije, Nizozemska ambasada (Ljubljana).

 

 

Datum in čas dogodka: 
10/10/02 - 12/10/02