Evropski vrh

Simpozij

“Evropa se mora nujno znebiti svoje podobe in tega, da se predstavlja kot celina, katere migracije so omejene na množična preseljevanja v preteklosti ... Priseljevanja od blizu in daleč so bila in ostajajo integralni del Evrope ...«
(Saskia Sassen)

Kaj je Evropa? Geopolitična regija s skupnimi, homogenimi vrednotami in skupno kulturno zgodovino, osnovano na sistemu univerzalnih idej? Ali pa je Evropa prizorišče večnih migracij, mobilnosti in kulturne fuzije? Kdo spada v Evropo, kdo velja za grozečega tujca, kdo za bolj ali manj sprejetega gosta ali avtentičnega Evropejca? Kje so njene meje, kje so središča, kdo jih določa in kdo prestopa?
Podroben pregled evropske zgodovine nam pove, da je bila Evropa vedno večetnična in večkulturna. Kljub temu smo trenutno priča močnim prizadevanjem za vzpostavitev skupne, homogene evropske identitete, ki temelji na predvidevanju skupnih vrednot in etničnih karakteristik (kot so, na primer, bel, krščanski, razumen, ne-nomadski, ne-črn, ne-muslimanski – kar so vse kategorije, ki so nastale, da bi laže razlikovali med »nami« in »njimi«). To se najbolje kaže v čedalje bolj neprepustnih zunanjih mejah vzhodne in zahodne Evrope in v zaostrovanju uredb o priseljevanju na vseh področjih Nove Evrope. Ker grejo ukrepi, ki izključujejo »druge«, z roko v roki z vzpostavljanjem kulturne, verske in rasne drugačnosti, so rasne manjšine v EU postale tarče tega »drugačenja«. Slovenija kot ena od pristopnih držav sodeluje v teh procesih tako, da si tudi sama prizadeva utrditi svoje meje, pa tudi z nenehnimi razpravami o evropski identiteti in čedalje večjo ksenofobijo, ki je brez težav našla pot na svetovni splet in na ekrane množičnih medijev.
Ti procesi niso neodvisni od spola. Vprašanje priseljevanja in multikulturnosti se je, na primer, v Nemčiji in Franciji zaostrilo v konfliktu zaradi muslimank, ki imajo glavo pokrito z ruto; etniziranje »Drugih« je v poročanju medijev pogosto zgrajeno na ženskah; ženske igrajo vedno večjo, ekonomsko pomembno vlogo v procesih, kakršno je nelegalno trgovanje z ljudmi za potrebe seksualne industrije in formalne in neformalne trge dela. Obenem pa ženske redko nastopajo kot aktivni subjekti v političnih in kulturnih diskurzih migracij, identitet in kulturne reprezentacije; pogosteje so žrtve zatiranja – moških, trgovcev ali »tradicionalnih« kulturnih vrednot.
Da bi raziskali povezave med spolnim, kulturnim in etničnim izločanjem v Novi Evropi in se pogovorili o njih, je festival Mesto žensk v sodelovanju z Mirovnim inštitutom organiziral Evropski vrh Mesta žensk.
Povabljene strokovnjakinje so:
 

Saskia Sassen (ZDA): Evropska imigracijska politika – ali se gibljemo v pravi smeri?
Saskia Sassen si je z analizami o globalnih transferjih denarja prislužila sloves vodilne strokovnjakinje za globalizacijo v svetovnem merilu. V eni svojih zadnjih publikacij z naslovom Gostje in tujci je svojo neverjetno zmožnost za interpretacijo usmerila v vprašanja priseljevanja in je sedanjo evropsko diagnozo krize postavila v zgodovinsko perspektivo. V Gostih in tujcih opisuje vzroke za priseljevanje, ki so v zgodovini botrovali temu, da so narodi prišleke pozdravili enkrat kot goste in drugič kot tujce. Saskia Sassen opisuje razmeroma uveljavljeno iskanje dela onkraj meja skozi vso evropsko zgodovino in razbija današnji mit o »množični invaziji«, kritizira politiko zapiranja meja, ki iz tega izhaja in še zlasti poudarja, kako pomembno je bilo in je priseljevanje za (zahodno)evropsko gospodarsko rast.
Saskia Sassen bo v govoru na Evropskem vrhu Mesta žensk, s katerim bo začrtala glavno misel festivala, predstavila svojo temeljito analizo geopolitičnih, ekonomskih in spolnih razlik današnjih migracijskih procesov in evropske politike ter njihovega (napačnega) predstavljanja v politiki, medijih in javnem mnenju.
Saskia Sassen, ena trenutno najbolj lucidnih, domiselnih in vizionarskih sociologinj, je profesorica sociologije na Univerzi v Chicagu. Med njenimi knjigami so The Global City, The Mobility of Labour and Capital, Loosing Control in Globalization and its Discontents. Predava, poučuje in dela kot politična svetovalka povsod po svetu.

Rutvica Andrijašević (Hrvaška/Nizozemska): Kaj spremenijo meje: Trgovina s spolnostjo z »Vzhodnoevropejkami« v Italiji
“Kriza priseljevanja!” in “Zasilno priseljevanje!” sta samo dva od naslovov, ki smo jih v zadnjih letih videvali v različnih evropskih časopisih. Poleg tega podobe v medijih zbujajo strahove zaradi invazije in utrjujejo predstavo, da so migracije krizna situacija, ki jo je treba omejiti. Rutvica Andrijaševic si bo pobliže ogledala vidik spolov v vizualni interpretaciji prečkanja mej, da bi pokazala, kako priseljenke pogosto izgubimo iz vidnega polja in kako postanejo opaznejše, če so žrtve trgovine s spolnostjo. Z analizo, usmerjeno na procese prezentacije in na to, kako v javnem diskurzu pomeni nastajajo in komu se pripisujejo, bo osvetlila drugačne – pogosto prezrte – vidike trgovine s spolnostjo. Študija, ki temelji na biografskih pripovedih teh žensk v Italiji in na medijski prezentaciji in političnem diskurzu o migraciji, pokaže na prepad med uradnim diskurzom, uradno politiko in pripovedmi žensk. Avtorica trdi, da je »trgovina s spolnostjo« neustrezna kategorija za opis kompleksnosti današnjih družbenopolitičnih sprememb v Evropi in da tudi ne ustreza izkušenjam žensk v mednarodnih migracijah.
Rutvica Andrijaševic dela doktorat na Raziskovalnem programu za ženske študije na Univerzi v Utrechtu na Nizozemskem. Njeno področje raziskovanja in njeno pisanje se umeščata v meddisciplinarni okvir sociologije, kulturnih in ženskih študij; ključna vprašanja, kakršna so spol, rasa, meje in migracije, pa se ponavljajo v vsem njenem delu. Po študiju literature v Trstu in v Bologni je dokončala svoj drugi magisterij na področju študij spola na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti. Kot štipendistka Zavoda za odprto družbo in članica zagrebškega Centra za ženske študije zdaj končuje svojo doktorsko disertacijo na Univerzi v Utrechtu na Nizozemskem. Med njenimi publikacijami so: Fortress Europe: Old Boundaries, New Borders; Europe and Migration: The Myth of Invasion and the Danger of Historical Amnesia (Leggendaria, 23:2000). Več informacij lahko najdete na: http://www.let.uu.nl/~Rutvica.Andrijasevic/personal/

Tatjana Perić (Serbija): Na vratih trdnjave Evrope: primer Romov
Porast rasizma in ksenofobije in pomanjkanje ustreznih mehanizmov za boj proti njima sta povzročila nove migracijske valove med Romi iz srednje in vzhodne Evrope, ki iščejo zatočišče v zahodnih delih celine. Praksa ne glede na vse kaže, da ostajajo v njihovem primeru vrata Trdnjave Evrope trdno zaprta. Zahodnoevropske države Romom niso omogočile, da bi dejansko lahko zaprosili za azil, diskriminirajo jih pri odločitvah o mejah in v politiki, poleg tega pa so izvajale posamezne in skupinske izgone Romov. Medtem ko zahodnoevropske države zavračajo prosilce za azil in pospešujejo vračanje v njihove matične države, očitno skoraj nikogar ne zanimajo težke razmere, ki čakajo Rome, ko se vrnejo. Romi so povsod nezaželeni.
Tatjana Peric je nekdanja raziskovalka z Evropskega centra za pravice Romov (ERRC) in je objavila številna dela o položaju človekovih pravic pri Romih v jugovzhodni Evropi. Je nekdanja članica Prijateljev vere, verske svobode in človekovih pravic na Univerzi Columbia v New Yorku in diplomantka Visoke šole Bossey za študij religije in mirovništva na Ekumenskem inštitutu Svetovnega svèta cerkva v Ženevi. Doma je iz Bosne in Hercegovine, pred kratkim se je preselila v Novi Sad v Srbijo, trenutno pa je neodvisna svetovalka, pridružena ERRC in številnim lokalnim in mednarodnim humanitarnim organizacijam in organizacijam za človekove pravice.

Nira Yuval-Davis (Velika Britanija): Meje, omejitve in po spolu ločena politika pripadanja
Nira Yuval-Davis je ena vodilnih evropskih teoretičark na področjih, ki se dotikajo nacionalizma, rasizma, spola in državljanstva. Eno temeljnih vprašanj, ki jih zastavlja v povezavi z Novo Evropo in še posebno s širitvenim procesom, je, “kakšna je usoda … tistih družbenih skupin, ki imajo trenutno slabši dostop do oblasti – na primer, etnične manjšine in ženske. Obstaja resnična nevarnost, da bodo nekateri prebivalci Evrope deležni še več svobode, medtem ko bodo drugi še bolj diskriminirani.«
Njeno delo je posvečeno teoriji in politiki državljanstva za večetnično, spolno enakopravno in civilno družbo.
Nira Yuval-Davis je profesorica za etnične študije in študije spolov na Univerzi v Greenwichu v Londonu in predsednica Raziskovalnega komiteja 05 (za odnose med rasami, spoloma in manjšinami) pri Mednarodni sociološki zvezi. Poleg tega je tudi ustanovna članica skupin Ženske proti fundamentalizmu in Ženske v črnem, ki delujeta v Londonu. Veliko je napisala o teoretičnih in empiričnih vidikih žensk, nacionalizma, rasizma, fundamentalizma in državljanstva v Britaniji in Evropi, v Izraelu in drugih priseljenskih družbah. Med drugim je soavtorica in sourednica knjig Women, Citizenship & Difference (Zed Books, 1999), Citizenship: Pushing the Boundaries, posebne izdaje Feminist Review (1997), Cross fires: Nationalism, Racism and Gender in Europe (Pluto, 1995), The Gulf War and the New World Order (Zed Books, 1992); Racialized Boundaries (Routledge 1992) in Woman - Nation - State (Macmillan, 1989). Ena izmed njenih najpopularnejših izdaj je Gender and Nation (Sage, 1997), ki je bila prevedena v šest jezikov.

Avtar Brah (Velika Britanija): Rekonfiguracija Evrope: vprašanje spola, kulture in identitete
Vprašanje kulture in identitete je vedno v osrčju globalne ekonomije in političnih procesov. Po dogodkih 11. septembra 2001 se tudi čedalje bolj zaostruje. V svojem prispevku bo raziskovala kako se kultura in identiteta vedno ločita po spolu, kako delujejo ženske v sodobnem diskurzu ‘civiliziranega sveta’, kakšno vlogo igrajo ženske v ponovnih razmišljanjih o problemih, ki nas vse zadevajo in kaj lahko naredimo za boljšo prihodnost za vse nas. Avtar Brah je predavateljica sociologije na Birkbeck Collegu. Raziskuje področja, kot so feministična misel, študije diaspore, spolno diferencirani trgi delovne sile in globalizacija. Pred kratkim se je vrnila z univerze Cornell, kjer je bila gostujoča profesorica na Society for the Humanities. Med drugim je izdala Cartigraphies of Diaspora, Contesting identities; je sourednica treh zbirk: Global Futures -- Migration, Environment and Globalization; Thinking Identities -- Ethnicity, Racism and Culture; in Hybridity and its Diacontents -- Politics, Science culture. Avtar Brah je tudi članica Feminist Review Collective.

Moderatorka: Milica G. Antić (Slovenija). Milica G. Antič je docentka za sociologijo na Univerzi v Ljubljani, gostujoča profesorica na Institutum Studiorum Humanitatis v Ljubljani in na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti ter višja raziskovalka na Mirovnem inštitutu v Ljubljani. Med njenimi publikacijami najdemo Slovenske politične stranke in njihov vpliv na možnost izvolitve žensk (1999), Ženske v politiki v novi slovenski demokraciji; zakaj jih je tako malo?, Ženske-politika-enakopravnost; obeti za enakopravnost med spoloma v srednji in vzhodni Evropi (v sodelovanju z Vlasto Jalušič, 2001).

City of Women - Evropski vrh
14.00: Otvoritev
14.15: Saskia Sassen: Evropska imigracijska politika – ali se gibljemo v pravi smeri?
15.30: Rutvica Andrijaševic: Kaj spremenijo meje: Trgovina s spolnostjo z »Vzhodnoevropejkami« v Italiji
16.15: Tatjana Perić: Na vratih trdnjave Evrope: primer Romov
17.15: Nira Yuval-Davis: Meje, omejitve in po spolu ločena politika pripadanja
18.00: Avtar Brah: Rekonfiguracija Evrope: vprašanje spola, kulture in identitete

Organizacija: Mirovni Inštitut / Peace Institute & Mesto žensk / City of Women
V sodelovanju z: Cankarjev dom; Cultural Link Program (OSI-Budapest), SčA-Ljubljana, Zavod za sodobne umetnosti / Center for Contemporary Arts

 

Datum in čas dogodka: 
13/10/02 14:00
Kraj dogodka: 
Cankarjev dom – E3