Avatar Body Collision: swim - an exercise in remote intimacy

Kiberformacija

Avatar Body Collision: swim
swim - an exercise in remote intimacy (plavanje - vaja v intimnosti na daljavo) je odrsko delo, ki združuje elemente performansa in spletnih tehnologij, ki se v celoto s sodelovanjem geografsko ločenih, a internetno povezanih avtoric, zbranih v skupini Avatar Body Collision, povezuje v realnem času. Performerka na odru s pomočjo spletne kamere in grafičnega klepetalnega programa vstopa v interakcije s svojimi tremi soakterkami (in publiko) in tako raziskuje in tematizira odnos med telesom in strojem, pomen človeškosti v okolju "inteligentnih" strojev in medsebojne odnose v računalniško mediirani komunikaciji. To so izjemno relevantna vprašanja v času, ko informacijske tehnologije in odnose, v katere nas vpeljujejo, jemljemo kot samoumevne in si življenja brez mobilnega telefona, na primer, skorajda ne moremo več predstavljati, ne-poštnih naslovov svojih e-znancev in prijateljev pa večinoma ne poznamo.
"swim - an exercise in remote intimacy je kolaž potapljajočih se podob, pljuskajočih spogledovanj, mokrih trenutkov in skrivnostnih srečanj med mesenimi kiber telesi, ki se ukvarja z možnostmi in problemi intimnosti brez fizične bližine. swim jemlje sapo, deli mnenja, je erotičen in kaotičen." (A. B. C.)
Avtorice so svoje delovanje strnile v izraz "kiberformacija", svojevrstno, internetno nadaljevanje performansa, ki fizično ločene akterje v realnem času medijsko združuje z internetno tehnologijo. Morda bi morali pojasniti izraz "avatar"; ta pomeni računalniško reprezentacijo osebe v večuporabniških komunikacijskih okoljih. Običajno grafični in po želji lastnika spreminjajoči se avatar postane nosilec komunikacije in most do oblikovanja odnosov z drugimi člani virtualne skupnosti, predvsem pa zrcali lastnikovo pravo ali domišljisko identiteto.
Kiberformacija swim je ena izmed ne prav pogostih priložnosti za srečanje s tem odrskim izrazom in za avanturistično širjenje obzorij.
Jaka Železnikar

Nastopajo: Helen Varley Jamieson (na odru), Karla Ptacek, Leena Saarinen, Vicki Smith (po internetu)

Organizacija: Mesto žensk
V sodelovanju z: Galerija Kapelica in Kiber Pipa

Datum in čas dogodka: 
15/10/03 21:00
Kraj dogodka: 
Galerija Kapelica