Mara Verna: Beli čakajo

nadaljevalnii performans, Prešernov trg, 27.9.-2.10.2004,