HTMlles

HTMlles je mednarodni festival medijskih umetnosti, ki dvakrat na leto raziskuje mnogovrstnost faset digitalne tehnologije in spletnih strani - medijev za ustvarjanje in razstavljanje umetnosti žensk, katerih posebnost poudarjajo tudi kiberfeministični pristop, vprašanja in angažma.
Festival proučuje posebnosti, povezane s sodobnimi, na spletnih straneh temelječimi praksami, vtisnjenimi vanje, ki morajo upoštevati problemske sklope, kot so dinamično programiranje, generativne mejne ploskve, komputacijska lingvistika, hipermediji in internetna ekologija. Še več, ta splošna teoretska in estetska vprašanja si prisvajajo, jih kritizirajo in jih dekonstruirajo, s feminističnimi prijemi, prepletenimi s kulturnimi in družbenopolitičnimi realnostmi. Dogodek ponuja edinstven razstavni okvir in ustvarja specifičen prostor za prispevke žensk, za kontaminacijo in konstrukcijo samega kiberprostora. Druga izdaja dela Iniciativa Studio XX [www.studioxx.org] bo maja 2005 v Montrealu.

 

Datum in čas dogodka: 
01/10/04 - 22/10/04
Kraj dogodka: 
galerija Škuc