Napadalci iz vesolja (Space Invaders)

Predavanje

Predavanje Nirmal Puwar se loteva "prihoda" žensk in rasnih manjšin v prostore, iz katerih so bile zgodovinsko ali konceptualno izključene (npr. svet umetnosti, javna sfera). Danes sicer lahko formalno zavzemajo položaje, iz katerih so bile prej izključene, vendar družbeni prostori niso prazni in odprti za "kogarkoli". Obstaja namreč povezava med telesi in prostori, ki se je vzpostavljala, ponavljala in vedno znova spodbijala. ^eprav so prostori teoretično odprti za vse, pa je določenim tipom teles po tihem dogo-voru namenjeno, da kot "naravni" upravičenci zavzemajo določene položaje. Nekaterim telesom je dana pravica do pripadnosti, medtem ko so druga v skladu z našimi (političnimi, zgodovinskimi in konceptualnimi) predstavami prostorov in teles označena kot prestopniška, kot tista, ki "niso na pravem mestu". Ker niso somatska norma [saj odstopajo od telesnega normativa, op. pr.], so napadalci iz vesolja. Raziskovanje paradoksa vse tesnejše bližine med do sedaj zunanjimi "neskladnimi" telesi in notranjimi "pravilnimi" telesi nam omogoča vpogled, kako je dandanes izključevanje manj očitno in prefinjeno in kako so v institucijah privilegirani položaji po tihem dogovoru rezervirani za somatsko normo. Sijajna analiza potovanja skozi ontološko tesnobo, družbeno kloniranje in supernadzor nas iz visoke teorije popelje v vsakdanje kulturne prostore in nazaj...

Datum in čas dogodka: 
01/10/04 19:30
Kraj dogodka: 
Kinodvor
Foto galerija: