Double – Bubble

Video inštalacija

V videu Double – Bubble umetnica spregovori o dvojnosti verske etike in morale. Religija prav tako igra pomembno družbeno in politično vlogo v konstrukciji svetovne hierarhije moči. Cerkev kot institucija sooblikuje vrednote, pravila, načine obnašanja v vsakdanjem življenju. Čeprav vsa verstva sveta razglašajo mir, ljubezen in dobroto, je resničnost pogosto diametralno nasprotna. V imenu boga so se dogajali – in se še vedno – najbolj grozljivi zločini, vključno z genocidom, opravičevale so se vse vrste zatiranja, zlorab, nasilja, neenakosti, družbenega izobčenja ... Vse zaradi ‘višjih ciljev’, ki so krepili politično in materialno moč cerkve. ‘’Ljudi odvezujem grehov. Oni mi plačajo. Vse ima svojo ceno,’’ je ena od izjav, posnetih na videu. ‘’Kdor misli drugače, mora umreti. Taka je Božja volja. Jaz sem samo njegov glasnik,’’ je zgovoren stavek, s katerim se zaključi video.

Mara Vujić

Organizacija: Mesto žensk
V sodelovanju z: Moderna galerija
Posebna zahvala: Borut Savski; in vsem, ki so nam prijazno posodili HI-FI stolpe

Datum in čas dogodka: 
06/10/05 10:00 - 18:00
Kraj dogodka: 
Mala galerija
Datum in čas dogodka: 
20/10/05 10:00 - 18:00