Dnevnik 012

Predstavitev knjige

Namen projekta Dnevnik 012 je problematizirati stereotipe in tiste zamolčane, manj znane dileme v odnosu starši – otrok – družba. Zgodbe, zbrane med nastajanjem projekta, je avtorica zapisovala v letu, ki ga je preživela na porodniškem dopustu, od aprila 2005 do aprila 2006. 'Artist book', izdan v nakladi 50 izvodov, je oblikovan kot starševski dnevnik in ponuja možnost soustvarjanja osebne avtorske knjige. Tako se projekt nadaljuje v rokah uporabnika. Obiskovalci festivala bodo za simbolično ceno dnevnik lahko kupili.

V Dnevniku 012 so zbrani zapisi pogovorov o starševstvu, ki se nenehno odvijajo med sorodniki, prijatelji, znanci ali naključnimi sogovorniki. Avtorica pogovorov ni izvajala načrtno, po metodi intervjuja. Nihče od sogovornikov med pogovorom ni vedel, da bodo njegove besede kasneje zapisane. Večina zapisanih izjav je bila izrečenih mimogrede, ob srečanjih na ulici, v parku, dvigalu ali v med pogovori po telefonu in elektronski pošti. Identiteta pripovedovalcev je zabrisana. Večina zgodb je avtoriziranih in objavljenih z dovoljenjem. Izjave naključnih, neznanih pripovedovalcev so prirejene objavi.

Zanimivo je, kako pomembne teme se lahko razvijejo iz običajnega kramljanja, ki traja samo nekaj minut. Sogovorniki so odprli nekaj bistvenih dilem starševstva. Kako se soočiti s tako imenovanim ''ustaljenim'' sistemom rojevanja? Kako prebroditi začetne probleme staršev, soočenih z nepreklicno spremembo identitete in zahtevno nego novorojenčka? Koliko ti pri tem lahko pomagajo temu namenjene institucije? Kako sploh preživeti poporodno obdobje? Kako bo s kariero po končani porodniški? Kam dati otroka v varstvo? Koliko je zamolčanih resnic, s katerimi sta soočena novopečena starša, in ali bi jih sploh lahko sprejela, če bi zanje vedela prej? Koliko je današnja družba naklonjena staršem in otrokom? Zapisane zgodbe so tako intimne izkušnje posameznika kot tudi razmišljanja o vlogi, ki ti jo družba podeli kot staršu.

Nekoč je veljalo, da se vsi pogovori končajo pri dveh temah, ki sta bistveno zaznamovali posameznika: moški govorijo o vojski, ženske o porodih. Pogovorov o vojski med mlajšo generacijo ni več.
Irena Pivka

Moderatorka: Tanja Mastnak

Organizacija: Mesto žensk
V sodelovanju: Slovenski etnografski muzej, Maska

Datum in čas dogodka: 
08/10/06 16:30
Kraj dogodka: 
Slovenski etnografski muzej