Bara Kolenc, predavanje

Projekt: 
Deleuzova ponovitev

predavanje Deleuzova ponovitev, Kiberpipa, 12.10.2007