Rosie Dennis

Predanost ljubezenski pesmi, predstava fizičnega gledališča, KUD France Prešeren, 10.10.2007;

Dostop na vsa podrocja, gibalno delavska monodrama, Stara elektrarna, 11.10.2007