Bara Kolenc: Atelje

Projekt: 
Atelje

Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana, 11.10.2013