KDO JE KDO

MESTO ŽENSK

14. MEDNARODNI FESTIVAL SODOBNIH UMETNOSTI

Ljubljana, 9 – 17. 10. 2008

 

Prireditelj: Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi / City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture

Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

Pisarna / Office: Metelkova 6, 1000 Ljubljana

 

PROGRAMSKA EKIPA:

Častna predsednica društva / Honorary President of the Association: Mag. Mateja Jesenek

Programski vodji / Artistic directors: Katja Kobolt, Dunja Kukovec

Gostujoči kuratorji / Guest curators: Koen Van Daele, Jurij Meden, Petra Slatinšek, Miha Zadnikar

Administracija, finance in koordinacija gostov / Administration, finances and guest co-ordination: Urška Jež, Pija Bodlaj

Produkcija / Production:  Jasmina Založnik

Odnosi z javnostmi / Public relations: Irena Plešivčnik

Tehnična direktorica / Technical director: Karmen Klučar (Cankarjev Dom)

Produkcijska ekipa / Production team: Milijana Babić, Pija Bodlaj, Ana Grobler, Urška Jež, Katja Kobolt, Dunja Kukovec, Tina Perić, Alenka Pirman, Luka Prinčič, Tina Smrekar, Milan Vračar, Jasmina Založnik

COWeb koordinacija /  COWeb co-ordination: Samo Gosarič   

Celostna podoba festivala  / Festival visual identity: Saša Kerkoš & Neja Engelsberger

Spletna stran / Home page: Saša Kerkoš, Neja Engelsberger (oblikovanje design), Gabrijela Ivanov (administracija / joomla expert)  

COWeb programiranje in spletna podpora / CoWeb programming and web assistance: Roer

Foto dokumentacija / Photo documentation: Nada Žgank

Video dokumentacija / Video documentation: Urša Potokar, Robertina Šebjanič, Tina Smrekar

 

Sodelavci in sodelavke iz Cankarjevega doma Ljubljana / Colleagues from Cankarjev dom Ljubljana:  

Jazz, etno in drugi glasbeni programi / Jazz, ethno and popular music manager: Bogdan Benigar

Gledališki in plesni program / Theatre and dance programme manager: Alja Predan

Služba za trženje programa in odnose z javnostmi / Marketing and public relations department manager: Saša Globačnik

Informacijski center Cankarjevega doma / Information centre and ticket sales manager: Andreja Šteblaj

 

Katalog / Catalogue:

Urednica / Editor: Maša Peče

Uredniški odbor / Editorial board: Katja Kobolt, Dunja Kukovec, Maša Peče

Besedila / Texts: Milijana Babić, Igor Bašin, Helena Božič, Mateja Jesenek, Leja Jurišić, Katja Kobolt, Bara Kolenc, Dunja Kukovec, Hanna Sybille Müller, Maša Ogrizek, Maša Peče, Pila Rusjan, Petra Slatinšek, Jasmina Založnik, Koen Van Daele, Lidija Živčič

Prevod / Translation:  Maša Peče

Lektura slovenskega jezika / Slovene language editing: Mojca Hudolin

Lektura angleškega jezika / English language editing: Dean DeVos, Petra Zaranšek

Oblika / Design: Saša Kerkoš & Neja Engelsberger

Tisk / Print: Tiskarna Emona

Naklada / Print run: 4000

 

Posebna zahvala / Special thanks to: Hector Aguilar, aktivistke Fondacije Cure/Foundation Cure Activists in/and Starke, Tarek Atoui, Danica Baiee, Martin Bricelj, Rada Borić, Članice in člani  Društva Mesta Žensk/ City of Women Association members, Zvonimir Dobrović, Sibel Erkan, Neca Falk, Festival Rdeče zore, Stanka Gačnik, Eva Geršak in Milena Lebar, Natascha Grilj, Bojana Humar, Nataša Japelj in Janko Oven, Leena Jerončič, Bojana Leskovar, Vida Ogorelec Wagner, Maša Ogrizek, Eva Pacher, Sandra Peršak, Jelena Petrović, Antoine Pickels, Janina Pintar, Teja Piškur, Senja Pollak, Sabina Potočki, Mitja Rotovnik, Zlata Sašek, Astrid Schwarz, Anamarija Slabe, Tone Stojko, Ömür Ünsay, Mara Vujić