Sporočila ekofeminizma/ov

Predavanje
zaključno predavanje o ekofeminizmu

Ekofeministična teorija je primarno usmerjena na epistemološko razkrivanje logike dominacije kot tistega orodja, na katerem v evropocentrični patriarhalni kulturi temelji opresija, tako nad ženskami kot ostalo naravo. Logiko dominacije razkriva v dualizmih judovskokrščanske tradicije, mehanistične razsvetljenske znanosti in filozofije ter v desakralizaciji zemlje. Ker ekofeministična duhovnost črpa iz neevropocentričnih tradicij, je ključno etičnopolitično vprašanje, kako te inkorporirati v ekofeministično mišljenje/delovanje, ne da bi perpetuirali dualistične zmote in nevarnosti. Takšno razmišljanje o svetem odraža temeljno ekološko spoznanje, da je dualizem lahko presežen šele s pristajanjem na raznolikost, ki se ohranja le skozi negovanje odnosov.

Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku. Poskrbljeno bo za prevod v angleški jezik.
Organizacija: Mesto žensk
V sodelovanju: Galerija Škuc

Datum in čas dogodka: 
17/10/08 17:00
Kraj dogodka: 
Galerija Škuc