Reflektor name (Via Nova - del cikla performansov Vie Negative)

Performans
preformans bo izveden v sklopu s performansoma Regine José Galindo in Alejandre Herrera Silva.

Barbara Kukovec s svojimi nastopi v projektih Vie Negative (Izhodiščna točka: Jeza, Še, Bi ne bi, Viva Verdi, 4 smrti) sistematično poglablja in prečiščuje svoj analitični pristop, s katerim raziskuje paradoks žive prisotnosti pred gledalcem: živa prisotnost nikoli ne more obstati samo kot prisotnost za sebe, živost je zmeraj tudi prisotnost za neko odsotnost, ki naj bi jo ta živost priklicala pred gledalca. Performans Reflektor name se spopada z ujetostjo v ta dvojni dispozitiv, ki se ji nobena živa prisotnost v polju sodobne scenske umetnosti ne more izogniti. V svojem performansu Barbara sistematično raziskuje možnosti za brisanje meje med subjektom uprizoritve in uprizarjanjem subjekta ter pri tem izrablja moč gledališkega znaka. Pred gledalcem nikoli nisi samo to, kar si, nikoli nisi samo tukaj in samo zdaj. Absolutni »prezens« se tako performerju zmeraj izmika, je lahko zgolj utopična referenčna točka performansa. Perfomer s tem neizbežno postane tudi žrtev svoje živosti, svoje prisotnosti, samega sebe. Bojan Jablanovec

Na osnovi materiala iz predstave Štiri smrti (Via Negativa, 2007) ustvarila: Barbara Kukovec, Bojan Jablanovec; besedilo, izvedba: Barbara Kukovec; režija, scena, luč: Bojan Jablanovec; izbor glasbe: Barbara Kukovec (R. Wagner: Jezdeci Valkire, W. A. Mozart: Simfonija št. 40 v G-molu); produkcija: Via Negativa; koprodukcija: Gledališče Glej; partner: Mesto žensk

Organizacija: Mesto žensk; v sodelovanju: Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana.

Datum in čas dogodka: 
15/10/09 18:00 - 20:00
Kraj dogodka: 
Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana