Maruša Čot: Hči, mama, »teroristka« …!

»Film v ospredje ne postavi le vprašanja meje med bojem za lastno državo, represijo, terorizmom in posledicami, temveč problematizira žensko vlogo in njihov položaj v družbeni strukturi.«

Razrešitev izraelsko-palestinskega vprašanja se dandanes zdi že kot zgodbica o jari kači in steklem polžu. Domači in zahodni mediji nam že vrsto let posredujejo informacije o spopadih in nerešenih medsebojnih vprašanjih obeh držav, kot jih ocenjujejo z vidika tujih opazovalcev. Le kje bi torej lahko spoznali še drugo plat medalje?
Povej svojo zgodbo, ptičica
(Tell your tale, little bird, 2003), film libanonske režiserke Arab Lofti, prikaže zgodbe sedmih žensk, ki so sodelovale v oboroženem boju na palestinskih ozemljih v šestdesetih in sedemdesetih letih ter bile obtožene poskusa bombnega napada v supermarketu v Jeruzalemu.
Film orisuje njihov tedanji način boja za palestinsko ozemlje. Dotakne se bolečih spominov trde judovske represije, čeprav so takšno nasilje v 2. sv. vojni izkusili sami. Film v ospredje ne postavi le vprašanja meje med bojem za lastno državo, represijo, terorizmom in posledicami, temveč problematizira žensko vlogo in njihov položaj v družbeni strukturi.