Ma√15' {idiosinkrazija}| sin x= ly-fx²¯

Dasniya Sommer - Ma√15' {idiosinkrazija}| sin x= ly-fx²¯, performans, Stara elektrarna, 8.10.2011