Terezias (Teresias)

Heather Cassils - Terezias (Teresias), trajajoči performans, Galerija Kapelica, 7.10.2011