Áine Phillips - Obleke za ILUZIJE

Trajajoči performans

»Iluzija je nekaj, kar ni resnično in ne lažno.« Performanse, ustvarjene okrog posebnih skrivnostnih »garderob«, bo Áine Phillips predstavila v treh festivalskih dneh. Vsak dan bo reinterpretirala etimologijo »abrakadabre« – kar pomeni »Ustvarjam, ko govorim« – in sicer v treh performansih v trajanju, ki jih bo ustvarila kot podaljšek osnovne teme.
Za »abrakadabro« so ljudje tudi verjeli, da ima zdravilne lastnosti. Vsaka obleka-performans bo posvečena eni od omenjenih funkcij: ustvarjanju, govorjenju, zdravljenju. Áine Phillips se bo v treh festivalskih dneh potopila v občinstvo in javne prostore parka Tabor.