Katarina Majerhold - Ljubezen, umetnost in ženske

Predavanje
40'

Filozofinja Katarina Majerhold razvija svoj filozofski koncept ljubezni in veselja, ki ga snuje interdisciplinarno. S svojo dejavnostjo in raziskovanjem posega na različna področja filozofije, umetnosti, andragogike in medicine. Še posebej se ukvarja s filozofijo čustev, zlasti s filozofijo ljubezni, veselja in sreče, pa tudi z etiko in estetiko. Predavanje Ljubezen, umetnost in ženske postavi v jedro avtoričino predstavo o pomenu vzgoje ljubezni do sebe in jedru umetnosti, ki se razkriva v triadnem prepletu umetniškega dela, umetnikov in gledalcev v umetnosti. Umetnost, v kateri ima vsak od treh elementov svoje mesto in dragoceno vlogo, omogoča ponovno odkritje in pridobitev pojmovanja ljubezni. Tako umetnica ne more prav zares ustvarjati, ne da bi imela rada, to kar počne; gledalci ne morejo umetnosti prav zares občudovati in uživati v njej, če je nimajo radi in nimajo radi tega, kar opazujejo ali poslušajo; umetnica mora v primarnem, iskrenem smislu imeti rada samo sebe. Spoznati samo sebe in se imeti rada pa je ključnega pomena za srečno, sočutno in dobro življenje. (Alja Stvarnik)