Lidija Vasiljević, Violeta Anđelković - 12 – 15%

2010 / 28'

Dokumentarec 12 – 15% preizprašuje načine in dejansko pojavnost žensk in drugih marginaliziranih skupin v medijih in skozi medije. Temelji na rezultatih raziskav Ženskega INDOK Centra in intervjujih z igralkami, ki imajo na različne načine opraviti z mediji. Skozi kolaž različnih izkušenj, razmišljanj, kreativnih predlogov za morebitno izboljšanje, bogato ilustriranih dejstev in primerov dobiva tematika novo razsežnost in odpira nova vprašanja.

Projekciji sledi pogovor z Lidijo Vasiljević, ki ga vodi Vesna Leskošek (19.00 – 19.30). Pogovor bo v srbskem jeziku.

Ženski INDOK Center je ženska neprofitna organizacija, katere osnovni cilj je vzpostaviti enakost spolov v javni sferi, s poudarkom na medijih. S kritičnimi analizami medijev, raziskavami in vzgojo omogočamo komunikacijo med mediji in njihovimi uporabniki. Naš cilj je zmanjšati sovraštvo do žensk in stereotipe v medijskih vsebinah.