Foto: Nada Žgank

Odpreti nič ali kakšen izziv je živa umetnost za arhive in obratno (Opening the nothing, or how live art challenges the archive, and vice versa)

Razstava
RAZSTAVA SPACE FOR LIVE ART

Kako arhivirati performanse žive umetnosti? Kako ujeti minljivi trenutek žive umetnine?

Kako prelisičiti moč arhivskih podob? Kako preprečiti fetišizacijo arhivov? Ta nasprotja predstavljajo izziv za gledalce žive umetnosti in ohranjanje njenega duha v samem procesu arhiviranja.

Zbuditi spomin, da ga dokončno izgubimo: to je tema instalacije arhivskih škatel s podobami, ki so jih skrbno izbrali programski timi različnih festivalov. 

Ste ob živem arhivu, ki ga ogrožate zgolj s tem, da si ga hočete ogledati. Na pol poti med umetnikom, ki je odkril svojo skrivnost in nima več možnosti za ponovitev, in zgodovinarjem, ki neprestano odpira škatle iz preteklosti, bo občinstvo lahko izbralo eno ali drugo stran.

Odprtje teh škatel bo uničilo podobe, ki so v njih. Fotografije bodo izginile pod vplivom dnevne svetlobe. Gledalec, ki se bo hotel spomniti performansa žive umetnosti in trenutka, ki ga je ob tem doživel, si bo podobo prilastil in izginila bo tako rekoč v eni potezi.

Kaj narediti? Odpreti škatle ali ne? Dilema, ob kateri postane gledalec odgovoren za dejanja, edini tvorec lastnih spominov.

»Umetniško delo,« pravi Malevič, «mora priti iz niča. Ne izhaja iz nečesa, niti iz niča v nečem, temveč iz niča, ki ga odpre. Manifestira se v odprtosti; če se odpre v formi, predstavlja nič umetniškega dela, vsakič edinstven, vstop prisotnosti v odprtost.» (v Ouvrir le rien: l'art nu, Henri Maldiney, 2003, Klincksieck) (Béatrice Josse)

Organizacija: Mesto žensk; V sodelovanju: Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana.

Razstava je nastala v okviru projekta »A Space for Live Art«.

Datum in čas dogodka: 
06/10/12 - 12/10/12
Kraj dogodka: 
Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana
Razstava bo odprta v času trajanja dogodkov v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana uro pred in uro po dogodku.
Foto galerija: