Feminizem, izobraževanje in umetnost - Javni pogovor

Javni pogovor

Vprašanje enakosti spolov je tema, ki se danes marsikomu zdi zastarela in že zdavnaj presežena. Feministke naj bi nam enakost v preteklosti že zdavnaj izbojevale, tako da lahko današnje generacije pridobljene pravice le še nemoteno in neobremenjeno koristijo. Če se kje pokažejo še kakšne neenakosti, so te zagotovo le problem posameznice/ka. Pa je temu res tako? Statistični podatki na številnih področjih še vedno kažejo na velike razlike, ki bi jih v vsakdanjem življenju lahko zaznale/i tudi kot posameznice/ki, če bi bili za te neenakosti dovolj senzibilizirani. Če smo na neko stanje navajeni oz. je neko stanje stalno prisotno, se nam bo to najverjetneje zdelo tudi najbolj naravno in torej neproblematično. Če smo vajene/i v politiki videti bistveno več politikov kot političark, se nam bo to zdelo normalno; če smo v muzejih vajene/i videti bistveno več umetnic kot umetnikov, se nam bo to nesorazmerje zdelo neproblematično, celo sprejemljivo. Proces je tudi obraten – dojemanje stvari kot naravno dejstvo to isto stanje tudi obnavlja. Za družbene in politične spremembe so zato potrebni kontinuirana analiza stanja in aktivni ukrepi za izboljšanje razmer.
Aprila letos je bilo Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, eni naših najpomembnejših institucij, ki skrbi za izobraževanje umetnic in umetnikov, poslano javno pismo z nekaj vprašanji glede prisotnosti feminističnih tem in prisotnosti profesoric na akademiji. Na javnem pogovoru si bomo zato v navezavi na to pismo postavili vprašanja, kot so: Kaj uporabnega nam lahko statistika pove o položaju žensk v umetnosti? Katere ustvarjalce/ke in katere vsebine umetniški kanon poveličuje in katere najraje pozablja in kaj nam vse to lahko pove o splošnih družbenih in političnih razmerah? Kakšna je vloga izobraževanja pri spreminjanju razmer in kakšne oblike izobraževanja o feminističnih temah lahko najdemo pri nas? (Ana Čigon)

Javni pogovor o feminizmu, izobraževanju in umetnosti bo oblikovan v dveh sklopih. V prvem nam bodo svoja mnenja o zgoraj opisani problematiki predstavili Ana Grobler, dr. Marina Gržinić, Alen Ožbolt, Dunja Kukovec, dr. Tanja Mastnak in dr. Neva Šlibar. V drugem pa sledi razprava, h kateri vabimo širšo publiko. Pogovor bo povezovala Ana Čigon.

Organizacija: Mesto žensk; V sodelovanju: Moderna galerija.