Photograph by the artists

Werker 3 – Bilderkritik 4

Werker Magazine  
V sodelovanju s Knjigarno Azil in drugimi

Bilderkritik je kolektivna učna metodologija, ki nam pomaga artikulirati vsebino, prejeto na Domestic Worker Photographer Network (glej zgoraj). Analiza je sestavljena iz identifikacije vzorca ali skupnih točk med slikami mreže in kako te spregovorijo različnim ljudem v različnih delovnih skupinah. Pogovarjali se bomo o primernosti označb, ki jih je na začetku dobila vsaka slika, in ustvarili nove, ki bodo neposredno zadevali materialno bistvo vsake slike. Vizualni pregled nam pomaga pri vizualizaciji novih kategorij in medsebojnih odnosov. Bilderkritik se zaključi s kolektivnim pisanjem kratkega uvodnega besedila za vsako novo kategorijo. Ta besedila naj bi pomagala artikulirati in razširiti politični pomen slik, da bi se še več Domestic Worker Photographers pridružilo mreži.

Organizacija: Mesto žensk, V sodelovanju: Kolektiv Živka Skvotca, Knjigarna Azil, Vstajniške socialne delavke.
S podporo: EU Kultura.

Datum in čas dogodka: 
05/10/13 12:00 - 14:00
Kraj dogodka: 
Knjigarna Azil