Lara Ritosa Roberts - Jugo joga, drugič

Participatorni performans
2008 / 20–30'

Jugo joga je ‘live art’ performans, ki je nastal z združevanjem poz junakov na partizanskih spomenikih NOB in socrealističnih propagandnih posterjev s »fizkulturnimi« (telovadnimi) gibi in elementi joge. Gib spremlja zvočna inštalacija, sestavljena iz segmentov revolucionarnih pesmi in projekcije različnih političnih aktivističnih sloganov in sporočil o zdravju in samospoznavanju. Jugo joga raziskuje komunistično (fiz)kulturno zgradbo Evrope in preizprašuje vlogo skupnosti, kolektivnega spomina in družbene sreče v sodobni družbi. Po zgledu modernistične estetike konstruktivistov in futuristov, koncepta telesa kot »gibljive skulpture« in telesnih praks New Agea performans komunicira predvsem s telesom in skozi telo. V procesu se brišejo meje med občinstvom in izvajalci, ki se skupaj stapljajo v novo kolektivno telo. V vzdušju proslavljanja trčita preteklost in sedanjost, ki prebudita duh nekega davnega optimizma in kolektivnega aktivizma.

Koncept in režija: Lara Ritosa Roberts; Nastopajo: Klaudia Wittmann, Madie McGowan, Lara Ritosa Roberts..

Organizacija: Mesto žensk.
S podporo: EU Kultura.

Datum: 07/10/13
Kraj dogodka: Kongresni trg

 

Projekt: 
Jugo joga