Tanya Mars - Redka pariteta

Performans v trajanju
2012

Redka pariteta je ciljno usmerjeni performans v trajanju, ki kot osnovni material uporablja tujo valuto. V teku več ur se denar opere, posuši, prebarva in preoblikuje. Odvisno od situacije performansa ima lahko prezentacijsko ali relacijsko komponento oziroma kombinacijo obeh. Delo izpostavlja našo (hoteno/nehoteno) sokrivdo v »ekonomiziranju« naših skupnosti in zapletene vezi, ki jih vzpostavljamo drug z drugim. Trenutna globalna gospodarska negotovost kaže, kako ranljivi smo zaradi politik in odločitev drugih in kako šibka gospodarstva vplivajo na naša življenja. (Tanya Mars)

Organizacija: Mesto žensk.
S podporo: Kanadski svet za umetnost.

Datum: 04 - 05/10/13
Kraj dogodka: Kongresni trg (Paviljon) & Mesarski most

Projekt: 
Redka pariteta