Foto: Femkanje

Femkanje – Radio mapiranje neodvisne scene (Femkanje – Radio Mapping the Independent Scene)

2015
Instalacija

Femkanje je radijska oddaja in platforma, oblikovana za izboljšanje in krepitev neodvisne kulturne in umetniške scene s promocijo enakosti spolov in medijskim poročanjem, namenjenim predstavitvi, mreženju in izobraževanju predvsem mladih umetnic pa tudi umetnikov iz Srbije in s področja nekdanje Jugoslavije.

Instalacija Femkanje – Radio mapiranje neodvisne scene je avdio-vizualni zemljevid več kot 60 avtoric (in avtorjev) in kolektivov, ki delujejo na neodvisni umetniški in kulturni sceni v Srbiji in širše. Vizualni zemljevid je grafična predstavitev vseh intervjuvanih gostov in prikazuje njihove kratke opise in medsebojna sodelovanja. Zvočni zemljevid spremlja vizualnega; na vsaki označeni točki se predvaja odgovarjajoči intervju. Da bi neodvisno sceno predstavili kot celoto, se vsi zvočni posnetki predvajajo istočasno, prostor polnijo s hrupom in ustvarjajo t. i. cocktail party effect. Po instalaciji bo na voljo tiskano gradivo in interaktivni digitalni zemljevid, namenjen brskanju po bazi podatkov in poslušanju vseh podcastov. V času razstave načrtujemo gostovanje na Radiu Študent v oddaji, v kateri bomo predstavili vzdušje in predvajali intervjuje z umetnicami in ekipo festivala Mesto žensk. (Femkanje)

Organizacija: Mesto žensk; V sodelovanju: Galerija Škuc.
S podporo: Zaklada Kultura nova; CONA zavod za procesiranje sodobne umetnosti.

Datum in čas dogodka: 
05/10/15 20:00 - 25/10/15 20:00
Kraj dogodka: 
Galerija Škuc