Ženske - umetnost - politika

Okrogla miza

Pogled na več kot dvajsetletno zgodovino Festivala Mesto žensk pokaže na nekaj značilnosti okolja in časa, v katerem je deloval, obenem pa je zagotovo tudi festival vplival na družbeno percepcijo spola in mesta žensk v ustvarjanju. Okrogla miza bo skušala kontekstualizirati proces v širšem okviru tranzicije in vznika 'novega tradicionalizma' na eni strani, na drugi pa bo tematizirala produkcijske načine, odnose in ustvarjalnosti v sedanji družbeni realnosti.

Prvi vidik se nanaša na opredeljevanje do feminizma, osvajanje javnega prostora in poglede na vprašanje žensk, kakšne družbene pozicije naj bi zavzemale ter na njihovo umeščanje na področju ustvarjalnosti. Na tej premici je festival nihal tako s programskega vidika kot v možnosti angažiranja tistih ustvarjalk, ki bi se identificirale kot feministične avtorice. Drugi vidik sledi mestu političnosti v ustvarjanju in vključuje tudi politizacijo organizatork, na kar so deloma vplivale tudi finančne možnosti festivala. Slednje so čedalje bolj določale produkcijski proces, pogoje dela festivalskih ekip in vplivale na umeščanje festivala zunaj mainstreama. Zgodovinski pogled pokaže, da so se ustvarjalke od začetnega ukvarjanja s spolom povezanimi temami premaknile v tematiziranje svojih družbenih položajev, neenakosti in posledic, ki jih ima vedno bolj tržno okolje na njihove možnosti umetniškega ustvarjanja. Na okrogli mizi bomo spregovorili o obeh problemskih področjih s sogovornicami, ki se v te tematike umeščajo kot aktivistke, teoretičarke in ustvarjalke. (Nina Kozinc, Vesna Leskošek)

Pred okroglo mizo bo kratka javna predstavitev številke Časopisa za kritiko znanosti z naslovom Mesto žensk.

Organizacija: Mesto žensk; V sodelovanju: Časopis za kritiko znanosti, Atrij ZRC.

Vstop prost.

 

Datum in čas dogodka: 
07/10/15 14:00 - 15:30
Kraj dogodka: 
Atrij ZRC