Kako uprizoriti življenje oz. ali obstaja življenje izven umetnosti?

Lana Zdravković, Katarina Stegnar, Maja Delak, Nataša Živković, Simona Semenič / Galerija Škuc / 11. 10. 2016