Arhiv kot proces. Kako arhivirati sodobne scenske umetnosti in jih ohranjati živim?

konferenca, Stara mestna elektrarna - SIndikalna dvorana