KDO JE KDO

Prirediteljica 23. Mednarodnega festivala sodobnih umetnosti - Mesto žensk:

Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna: Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 43 81 585 / +386 (0)40 590 872 (odnosi z javnostmi)
E: info@cityofwomen.org
W: www.cityofwomen.org 
FB: @mesto.zensk 
TW: @MestoZensk

Častna predsednica društva: Eva D. Bahovec

Umetniško vodstvo: Teja Reba

Izvršna produkcija: Urška Jež
Finance in produkcija: Amela Meštrovac 

Produkcija in organizacija festivala: Urška Jež, Amela Meštrovac, Teja Reba, Sara Horžen, Lisa Ortwein, Tanja Završki, Natalija Topolovšek, Almedina Meštrovac, Ana Zidanšek, Tina Mohorović

Programske_i sodelavke_i: Nina Dragičević, Nataša Serec, Laszlo Juhasz, Miha Zadnikar, Tomaž Grom, Tjaša Pogačar, Petra Slatinšek, Teja Reba

Strokovni sodelavki: Tea Hvala, Lana Zdravković

Odnosi z javnostmi in promocija: Sara Horžen 
Celostna podoba festivala: Vesna Bukovec 
Spletno uredništvo: Amela Meštrovac 
Foto dokumentacija: Nada Žgank 
Video dokumentacija: Tina Šulc, Urša B. Potokar, Valerija Zabret 
Festivalski napovednik: Anja Romih
Blog: Emma Møller, Mary Osborne
Računalniška in spletna podpora: Ogledalo d.o.o.

Tehnični direktor: Martin Lovšin 
Tehnična ekipa: Atila Boštjančič, Borut Cajnko, Martin Lovšin, Grega Mohorčič, Andrej Petrovčič, Duško Pušica, Igor Remeta, Mojca Sarjaš

Prostovoljke: Maja Peharc, Maša Radi, Assya Makawi, Klara Drnovšek Solina, Špela Sodja, Nina Žnidaršič, Veronika Baša, Cecilia Marshall, Eva Semič, Neža Poznič, Maruša Kuret, Lana Špiler

Urednici festivalske knjižice: Sara Horžen, Teja Reba
Grafično oblikovanje knjižice: Vesna Bukovec
Tisk: Collegium Graphicum

Angleški in slovenski prevod: Ana Makuc
Slovenski jezikovni pregled: Martin Vrtačnik
Angleški jezikovni pregled: Eric Dean Scott

Posebna zahvala:
Rok Avbar, Pija Bodlaj, Eva D. Bahovec, Pia Brezavšček, Vesna Bukovec, Katja Čičigoj, Ana Čigon, Alenka Gregorič, Tea Hvala, Mojca Jug, Katja Kobolt, Nina Kozinc, Bettina Knaup, Dunja Kukovec, Vesna Leskošek, Tanja Lesničar Pučko, Maja Peharc, Alma R. Selimović, Maja Šorli, Inga Remeta, Petra Slatinšek, Lilijana Stepančič, Neva Šlibar, Mara Vujić, Jasmina Založnik, Lana Zdravković, Nada Žgank, Suzana Koncut, Miha Colner, Tomo Per, Nina Ostan, Roman Modic, Ajda Žižek ter vsem sodelujočim, festivalskim partnerjem, koproducentom, podpornicam_kom in vsem, ki so pomagali_e pri nastajanju letošnje edicije.