Fitoteratologija

Slovenija / 2016

“Fitoteratologija” (gr. phyto 'rastlinsko', gr. teras 'pošast') ustvarja fitopolutane –informacijske mešance med človekom in rastlino, natančneje med umetnico in navadnim repnjakovcem (Arabidopsis thaliana). Spolna reprodukcija kot simbolična reprezentacija spolne razlike se umakne številčnosti načinov prenosa informacij; namesto krvnega sorodstva vez vzpostavlja subtilnejši tok medvrstnega mešanja. Umetnica s pomočjo biotehnoloških postopkov razmnožuje rastlinsko-človeške entitete: iz vegetalnega tkiva v inkubatorjih spočne rastlinske zarodke, katerih rast spodbuja s spolnimi hormoni, pridobljenimi iz lastnega urina. Umetničini hormoni obveščajo rastlinske zarodke o njeni prisotnosti, v odziv nanje pa razvijejo svojevrstno obliko. “Male zelene pošasti” vzniknejo v času politične, ekološke in družbene krize kot bitja prepustnosti, kot rojenci afektivne agentialne interakcije, kot klice transvrstne komunikacije, prevajanja in mutacije pomena, ki prihodnost razveže reprodukcije sedanjosti.

Projekt je del razstave Liminalni agenti.

Koprodukcija: Mesto žensk in Galerija ŠKUC. V sodelovanju z Galerija Kapelica.

Datum in čas dogodka: 
12/10/17 19:00 - 10/11/17 19:00
Kraj dogodka: 
Galerija ŠKUC