Foto: arhiv umetnic_kov

Liminalni agenti

Slovenija
Razstava

Razstava predstavlja projekte, ki kombinirajo umetniške in znanstvene postopke in pristope za izgradnjo alternativnih modelov relacij z nečloveškimi drugimi – najsibo rastlinskimi, živalskimi ali tehnološkimi – relacij, ki ne bi temeljile na privilegiranju človeškega. Taka neantropocentrična perspektiva odpira prostor za nove koncepcije in konfiguracije življenja in prihodnosti ter predstavlja izziv tudi za sodobno umetnost, saj terja prevpraševanje njene humanistične podlage.

Kuratorka: Tjaša Pogačar

Predstavljeni projekti:

Razstavni dogodki:
  • 14. oktober, 17.00-20.00: becoming.a(thing), participativni semiotični laboratorij
  • 19., 26. oktober, 18.00: vodstva po razstavi s kuratorico

Vstop prost.

Koprodukcija: Mesto žensk in Galerija ŠKUC. V sodelovanju z Galerija Kapelica in mednarodnim projektom 'Zaupajte mi, sem umetnik'.

Datum in čas dogodka: 
12/10/17 19:00 - 10/11/17 19:00
Kraj dogodka: 
Galerija ŠKUC
Foto galerija: