Skotopoeza

Slovenija / 2015

“Skotopoeza” (pomeni narejeno s temo) je prvo delo iz serije Soočanja z rastlinskim Drugim, v kateri umetnica raziskuje možnost interkognicije med človekom in rastlinami. Interkognicija je osnovana na prirojenih biosemiotičnih zmožnostih obeh partnerjev, torej na fizikalno-kemijskih znakih, ki omogočajo smiselno interakcijo teh skrajno različnih živih bitij. Umetnica si prizadeva vzpostaviti nove in nenavadne okoliščine, v katerih bi se rastline upirale degradaciji na surovino, medtem ko bi bil človek ambivalentno postavljen v podobno vlogo. Z osredotočanjem na rastlinsko bit pa ponovno premišlja subjektivizacijo, etiko in naš odnos do razkrajajočega se individuuma.

“Skotopoeza” vzpostavlja interkognicijo rastlina – človek. Med 20-urno akcijo sta umetnica in kaleča kreša osvetljeni z lučjo projektorja. Biosemioza poteka preko zastrtja svetlobe; umetničina senca pri rastlinah povzroči etiolacijo (tj. podaljševanje stebel in rumenenje listov), medtem ko se njej zaradi dolgotrajnega sedenja poseda hrbtenica. Fizične spremembe partnerjev v umetnini so dokaz napora medvrstnega srečanja. Avtorica naslavlja ključne razlike med rastlinskimi in živalskimi principi, pri čemer izhaja iz premise, da si mora »človek-individuum« za utelešenje postantropocentrične paradigme v odnosu do rastlin dovoliti porastlinjenje.

Projekt je del razstave Liminalni agenti.

Koprodukcija: Mesto žensk in Galerija ŠKUC. V sodelovanju z Galerija Kapelica in mednarodnim projektom 'Zaupajte mi, sem umetnik'.

Datum in čas dogodka: 
12/10/17 19:00 - 10/11/17 19:00
Kraj dogodka: 
Galerija ŠKUC