Voyager / 140 AU

Slovenija / 2013-2014

Projekt raziskuje možne oblike umetniške prakse v vesolju, zmes umetnosti in znanosti ter procese znanstvene kulturalizacije. Umetnost je konstitutivna praksa, ki entitetam omogoča, da raziskujejo in se manifestirajo kot človek. Obstoječi vesoljski programi se v glavnem osredotočajo na to, kako razumeti najbolj oddaljeno okolje in razviti tehnološke rešitve, a spregledujejo pomembnost implementacije razvojnih umetniških praks in metodologij, ki so zgoščene v vprašanju: Kako je biti človek v vesolju?

Voyager / 140 AU je digitalna proto-življenjska oblika, ki je sestavljena iz treh različnih enačb, ki posnemajo metabolično zanko. Lastnosti tega sistema rezultirajo v periodičnem osciliranju signala, ki ga prekinjajo podatki, zbrani z instrumentom za znanstveni eksperiment plazme, nameščen na vesoljski poskus Voyager.  Notranje oscilacije parametra v kombinaciji z zunanjimi podatki proizvedejo dinamični nadvladujoči lik, ki oblikuje vizualni izhodni signal inštalacije in pritegne gledalkin_čev antropomorfični pogled.

 

Avtorja: Špela Petrič in Miha Turšič
Sodelovanje: Maja Murnik, Slavko Glamočanin, Miha Tomšič, Jan van Muijlwijk, Patrik Ritosa
Partnerske ustanove: MIT Kavli Institute, Cambridge, MA, USA (PLS data)
Produkcija: Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij  – KSEVT

Projekt je del razstave Liminalni agenti.

Koprodukcija: Mesto žensk in Galerija ŠKUC. V sodelovanju z Galerija Kapelica.

Datum in čas dogodka: 
12/10/17 19:00 - 10/11/17 19:00
Kraj dogodka: 
Galerija ŠKUC