MUSICA FEMINA: ŽENSKE V GLASBI

2018

Musica Femina je dvoletni projekt sodelovanja med štirimi mednarodnimi partnerji, ki si delijo poglede na enakopravnost spolov na področju kulture in umetnosti. Do leta 2020 se bodo po različnih lokalnih okoljih izvajale številne dejavnosti, ki bodo osvetljevale kreativnost žensk v glasbi, omogočale novo ustvarjanje in transnacionalno mobilnost umetnic ter predlagale diskurzivne programe in implementirale strukturne spremembe na področju enakopravnosti v glasbeni industriji.

V okviru sklopa predstavljamo projekte:

 

Evropski projekt sodelovanja Musica Femina: maezenatentum.at, Heroines of Sound, Gryllus Kft, Mesto žensk.

Produkcija in organizacija: Mesto žensk. Koprodukcija: Bunker, Kino Šiška, Zavod Sploh.

S podporo Ustvarjalna Evropa.

Datum in čas dogodka: 
05/10/18 - 14/10/18