Foto: arhiv umetnic

Re_humanizacija IV

xx MUSICA FEMINA

Slovenija
Glasbeni performans

Koncertni cikel Re_humanizacija mladim ustvarjalkam_cem odpira možnosti za snovanje in javno izvedbo avtorskih del ter vzpodbuja razvoj novih umetniških kolektivov, znotraj katerih se odpira prostor za vzpostavljanje in izmenjavo naprednih ustvarjalnih procesov. Tokratni interdisciplinarni performans je pod vodstvom Katje Oberlintner in Ine Puntar usmerjen v skupinsko delo, ki se skozi proces nastajanja oblikuje na podlagi dialoškosti in vezi med sodelujočimi. Raziskujeta skozi vprašanje »kako« biti skupaj, s tem pa razpirata parametre in kontekst oblikovanja kolektivnega in individualnega. Zanju sta ključni gibljivost in (ne)sprememba posameznikov in medsebojnih razmerij, skoznje izrisujeta skupinski avtoportret, ki skuša elektrificirati tako posameznika kakor skupni prostor.

Dvojec Katja Oberlintner in Ina Puntar temelji v dolgotrajnem prijateljstvu članic, ki jima je ideja o kolektivnem ustvarjanju nekaj izredno smiselnega in nujnega. Njuni umetniški prepleti so se začeli predvsem v razpravah o umetniških delih in aktih, koncertih ter gibanjih – še posebej sta ju združili tema in položaj ženske v sedanji družbeni situaciji. Prav tako ju združuje uporaba glasu kot izraznega sredstva, ki se ga obe poslužujeta v svojem ustvarjanju. Avtorici že nekaj časa izgrajujeta skupen prostor, njuno umetniško sodelovanje v okviru kolektiva KAIN pa se je začelo leta 2017.

Vstopnice: 2 €

Avtorici: Katja Oberlintner, Ina Puntar.
Sodelavke: Ana Čigon, Maja Osojnik, Jelena Rusjan, Irena Tomažin.
Člani komisije za izbor avtoric_jev: Peter Baroš, Luka Zagoričnik, Anže Zorman.
Umetniški vodja: Dré Hočevar.

Produkcija: Zavod Sploh. Koprodukcija: Mesto žensk in Kino Šiška.

Datum in čas dogodka: 
08/10/18 20:00
Kraj dogodka: 
Komuna, Kino Šiška
Foto galerija: