Zamišljanje radikalno drugačnih prihodnosti: Dialektika spola in feministične utopije danes

Mednarodni simpozij
// v angleščini //

V Dialektiki spola je Shulamith Firestone zagovarjala feministično revolucijo, ki pod vprašaj ne bi postavila le privilegijev, temveč bi sprevrnila samo materialno osnovo spolnega, rasnega in razrednega zatiranja. Poznejša feministična teorija in filozofija sta se sicer le redko sklicevali na njen utopični manifest in se usmerili v bolj umeščene, heterotopične (če uporabimo koncept Michela Foucaulta) načine mišljenja upora. Danes pa so številni glasovi ponovno pozvali k ambicioznejšemu, sistemskemu pristopu k spolno zaznamovanemu zatiranju, ob tem pa ponovno oživili zamišljanje korenito drugačne prihodnosti. Nekatere_i se pri tem navdihujejo tudi pri »nevarnem« utopizmu Shulamith Firestone: mislijo možnosti korenite reorganizacije biološke reprodukcije, spolnosti in družabnosti, reproduktivnega in domačega dela; zagovarjajo opuščanje mezdnega dela; osredotočajo se na tehnologijo kot obenem silo zatiranja in potencialnega upora; prevprašujejo posesivno logiko filiacije in krvnega sorodstva, tudi iz kvir in trans feminističnih perspektiv. 

V okviru simpozija bomo premislile_i razloge za, zlasti pa potenciale te teoretske preusmeritve danes. Raziskale_i bomo epistemsko in politično vlogo, ki jo zamišljanje drugačne prihodnosti skozi sistemske spremembe lahko igra pri razumevanju in kritiki obstoječih institucij in razmerij oblasti, ter vlogo pojmov, s katerimi slednje mislimo. Medtem ko je Firestone poskusila spolno zaznamovano zatiranje razložiti s sklicevanjem na njegov domnevni izvor (v biološki reprodukciji), želimo tu premisliti obratno potezo: kaj nam lahko zamišljanje drugačne prihodnosti pove o sedanjosti? Kakšno vlogo – če sploh – bi imaginacija in spekulacija morali igrati pri analizi in kritiki družbenih razmerij? Premislile_i bomo tudi nevarnosti, ki lahko pestijo utopične predloge: ti so lahko kaj hitro razumljeni kot model za politično delovanje in nova norma obnašanja. Je normativnost, ki predpisuje delovanje, nujni sestavni del vsakršne emancipatorne, kritične teorije? Če je, na čem jo lahko utemeljimo? Je preskripcija inherentna spekulativnemu mišljenju? Obstaja način, da se ji izognemo – in ali bi se ji sploh morali?

V okviru simpozija bomo naslovile_i tovrstna in druga vprašanja, vezana na vlogo utopične spekulacije v kritičnem mišljenju. Simpozij zaznamuje izdajo prvega slovenskega prevoda Dialektike spola. Prispevki na simpoziju bojo objavljeni v zborniku, ki bo v letu 2020 izšel za Založbo /*cf., uredili ga bosta Katja Čičigoj in Amelia Kraigher.

Predavanja: Victoria Margree, Sophie Lewis
Paneli: Pia Brezavšček, Katja Čičigoj, Chrys Papaioannou, Anamarija Šiša

-----

Urnik:

 • 9.30: Odprtje simpozija
 • 9.45: Victoria Margree: Nevarni utopizem Shulamith Firestone
 • 11.15: Panel 1:
  Chrys Papaioannou: Vse-svetovno življenje
  Katja Čičigoj: O izvorih in ciljih: teleologija in naravno stanje v Dialektiki spola
 • 14.30: Panel 2:
  Anamarija Šiša: Šola je umirajoči pekel: anti-kapitalistični razmisleki o otrocih
  Pia Brezavšček: Radikalnost feminizma Shulamith Firestone
 • 16.15: Sophie Lewis: Maternično delo, konec dela, osvoboditev
 • 17.45: Sklepna diskusija
 

Koncept: Katja Čičigoj; organizacijski odbor: Katja Čičigoj, Amelia Kraigher, Teja Reba; soorganizacija: Mesto žensk; Založba /*cf., Knjigarna Azil (ZRC SAZU); podpora: Ministrstvo za kulturo; Mestna občina Ljubljana.