Predstavitev raziskave in zbornika Roževina zgodovine / Presentation of the Corneous Stories research project and publication