Čas za Refleksije

Grafična podoba: Vesna Bukovec

xx mesečni obvestilnik   xx maj

xx Kmalu izidejo Refleksije sezone 2019/2020 / nova publikacija xx Spoznajte WoW Skupino! 
xx Certifikat kulturno podjetje  xx Mali pojmovnik sodobne umetnosti / projekt S(v)bodnost

 

KMALU IZIDEJO REFLEKSIJE SEZONE 2019 / 2020

Konec maja izide tiskana in spletna izdaja zbornika City of Women: Reflecting 2019/2020, v katerem umetnice, kuratorke, kritičarke in publicistke reflektirajo preteklo sezono Mesta žensk s poudarkom na naših umetniških in kuratorskih dosežkih ter izobraževalnih in aktivističnih prizadevanjih s feminističnim predznakom. Brezplačni zbornik v angleškem jeziku bo na voljo v naši pisarni na Metelkovi 6 v Ljubljani, njegova PDF različica pa na naši spletni strani.

  xx ogled prejšnjih publikacij xx

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI

V okviru projekta S(v)odobnost smo skupaj s SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Kulturno umetniško društvo Mreža, Društvo ŠKUC in Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija pripravili pojmovnik umetnostnozgodovinskih pojmov, primeren za šolarje, učitelje in druge radovedneže.
 

Spletni pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice srednjih šol, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).
Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.
 
Gesla s(m)o pripravili Nevena Aleksovski, Tea Hvala, Miha Kelemina, Sebastian Krawczyk in Rok Vevar v okviru projekta S(v)odobnost - svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost.
 
Mali pojmovnik sodobne umetnosti >>

SPOZNAJTE WOW SKUPINO!

Spoznajte WoW Skupino! Skupina je sestavljena iz posameznic, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij in sooblikujejo naš dveletni evropski projekt Women* on Women (Ženske* o ženskah). Udeleženke so vključene v vse aktivnosti projekta, poleg sodelovanja pri izboru nominirank za WoW bodo sodelovale pri pripravi nove predstave in drugih umetniških programov. Skupina deluje s podporo lokalnih koordinatork_jev, ki aktivnosti oblikujejo v smeri izmenjave znanj in pridobivanja novih kompetenc.

 xx več o skupini xx

CERTIFIKAT KULTURNO PODJETJE

Mesto žensk je pričelo z dveletnim projektom Certifikat kulturno podjetje, ki ga razvijamo skupaj z Društvom Asociacija in Društvom humanistov Goriške in ga financira Ministrstvo za javno upravo RS V projektu naslavljamo pomanjkanje sodelovanja in povezovanja kulture z drugimi sektorji ter panogami. Izziv smo razdelili na tri problemske sklope: odsotnost povezovanja kulture z ostalimi sektorji, predvsem gospodarstvom, pomanjkanje izven proračunskega financiranja kulture in  splošno zmanjševanje zanimanja za kulturo. Kultura kot taka, še posebno nevladna kultura, v tem smislu nima oblikovanega sistema za certificiranje. Navedene izzive bomo naslovili z oblikovanjem certifikata Kulturno podjetje, ki bo primarno namenjen pravnim subjektom, ki niso s področja kulture.

xx več o projektu xx