Certifikat kulturno podjetje

2019–2022

Cilj projekta Certifikat Kulturno podjetje je rešiti zagato pomanjkanja sodelovanja in povezovanja kulture z drugimi sektorji ter panogami. Izziv smo razdelili na tri problemske sklope: odsotnost povezovanja kulture z ostalimi sektorji, predvsem gospodarstvom; pomanjkanje izvenproračunskega financiranja kulture (krepitve lastnih virov financiranja kulturnih organizacij s poudarkom na nevladnih organizacijah); splošni upad zanimanja za kulturo in s tem konzumiranja samih kulturno-umetniških dobrin.

Navedenih izzivov se bomo lotili z oblikovanjem certifikata Kulturno podjetje, ki bo primarno namenjen pravnim subjektom izven kulturnega področja. Certifikat pomeni standardno metodo za nagovarjanje različnih problemov, tako družbenih kot bolj specifično fokusiranih. Kultura kot taka, še posebej nevladna kultura, še ni uvedla tovrstnega sistema . V luči potrebe po njem bomo torej oblikovali sistem certificiranja, s pomočjo katerega bi lahko aktivno naslovili opisane izhodiščne probleme. 

S povezovanjem želimo utrditi pozitivne učinke kulture na organizacije v drugih panogah. Predvsem želimo spodbuditi podjetja k uporabi kulturnih vsebin kot mehanizmov za motivacijo zaposlenih, krepitev vrednot strpnosti in enakosti znotraj organizacijske kulture, alternativo team buildinga, rast ugleda delodajalca, krepitev blagovne znamke do notranjih in zunanjih ciljnih skupin. Obenem stremimo k prenosu metode dela iz umetniških praks, ki lahko prispevajo k inovativnim rešitvam v podjetju. Prek tovrstnih povezav želimo spodbuditi trajna partnerstva med sektorjema po vzoru t. i. Art & Business forumov v tujini, ki sektorja povezujejo z vzajemnim prenosom znanj in s podporo mreženju in dialogu omogočajo izmenjavo človeških virov in razvoj skupne vizije kulturnega trga.

Projektni konzorcij je sestavljen iz Društva Asociacija, ki je vsebinska mreža s področja kulture, Društva Mesto žensk in Društva humanistov Goriške. Ker gre za oblikovanje popolnoma novega produkta, se projekt osredotoča predvsem na oblikovanje najustreznejše oblike certificiranja, ob koncu projekta pa načrtujemo tudi aktivno testno izvedbo certificiranja v izbranih podjetjih. Konzorcij je namerno sestavljen iz izbranih prijaviteljev, saj vsak od njih obvlada specifično kulturno področje, poleg tega pa Asociacija kot vsebinska mreža deluje kot smiseln povezovalec in končni podeljevalec certifikata. 

V prvi fazi projekta bomo razvijali metodološki okvir za uspešno izvedbo certificiranja oziroma oblikovanje certifikata Kulturno podjetje. Osnova za oblikovanje bosta prenos praks z drugih področij ter izvedba kvalitativne analize in anket med podjetji, s pomočjo katerih bomo določili prednostna področja, ki jih lahko naslovimo s povezovanjem kulturnega in gospodarskega sektorja. V naslednji fazi bodo izvedeni testni postopki certificiranja in  prilagoditev modela glede na pridobljene povratne informacije in izkušnje s terena. V zadnji fazi projekta bo stekel proces certificiranja za pridobitev Certifikata Kulturno podjetje. 

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS.