Women on Women

Grafično oblikovanje: Vesna Bukovec

xx WoW   xx nov mednarodni projekt   xx dosežki žensk  xx nominacije   xx portreti   xx uprizoritve   xx mapiranja mest   xx umetniške akcije

september 2019 – avgust 2021 

Spolno nasilje, seksizem, homofobija, transfobija in rasizem vodijo v nasilje, ki je v naših družbah vseprisotno. Štiri partnerske organizacije iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Irske zagovarjamo, da so stalni ukrepi proti temu nasilju nujni, tudi skozi kulturo. V naslednjih dveh letih bomo organizacije, umetnice in aktivistke sodelovale z raznolikimi skupinami žensk, da bi skupaj oblikovale nove perspektive o doprinosu žensk k enakosti v družbi.

Women on Women se osredotoča na reprezentacijo žensk v preteklosti in sedanjosti. Patriarhalna kultura je namreč iz zgodovine izvzela ženske, razen tistih, ki so bile tudi same del ustroja moči. Projekt se zato osredotoča na vprašanja enakosti spolov, kjer zapuščino žensk obravnavamo skozi feministično, raznoliko in intersekcionalno perspektivo, pri čemer termin ženske vključuje vse osebe, ki se tako identificirajo.

V projektu preizkušamo nove modele solidarnosti in izmenjave znanj med različnimi skupnostmi ter praznujemo dosežke žensk skozi nominacije (ki jih že sprejemamo), portrete, kolektivne uprizoritve, z mapiranjem mest, z umetniškimi akcijami v javnem prostoru in z oblikovanjem umetniških programov, ki odsevajo kulturno raznolikost in realnost sodobnih družb. V projekt bo vključenih dvajset žensk iz raznolikih družbenih, ekonomskih, kulturnih, etničnih, rasnih in generacijskih ozadij, ki bodo tekom projekta sodelovale pri pripravi in izvedbi aktivnosti in umetniških programov.

Projekt se upira trenutnim neoliberalnim in izključitvenim političnim in populističnim trendom s produkcijo kvalitetnih umetniških programov, namenjenim novim občinstvom in novim zgodbam. Zgodbam, na katere lahko reagiramo le z univerzalnim vzklikom WOW!

Projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v sklopu programa ustvarjalna Evropa, traja od 1. septembra 2019 do 30. avgusta 2021.

Vodja projekta: Mesto žensk (SI)

Partnerji: Outlandish Theatre Platform CLG (IE), Prostor rodne i medijske kulture K-ZONA (HR), Tiiiit! Inc. – Skopje (MK)

---

WoW Nagrade