MESTO ŽENSK - Društvo za promocijo žensk v kulturi

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je bilo ustanovljeno leta 1996 v Ljubljani. Društvo vodi neodvisni svet uveljavljenih posameznic in posameznikov z različnih področij kulturnega življenja, umetnosti in znanosti, katerega cilj je spodbujanje intersekcionalnih razprav o vprašanju spolov, doseganje enakopravnosti in enakosti med spoli ter produkcija inovativnih, odmevnih, drznih in vrhunskih umetniških dogodkov.

Največji dogodek društva, vsakoletni Mednarodni festivala sodobnih umetnosti – Mesto žensk je nastal na pobudo Urada za žensko politiko, prireditelja prve festivalske edicije leta 1995, Društvo Mesto žensk pa je glavni prireditelj festivala od leta 1996 do danes.

Svetu društva predseduje častna predsednica. Za programsko vodstvo, selekcijo, produkcijo, koordinacijo in organizacijo med letom skrbi tričlanska redna ekipa, izvedbeno festivalsko ekipo pa sestavlja v povprečju deset ljudi, običajno samozaposlenih v kulturi, ki delajo na festivalu začasno (1–3 mesece), in prostovoljke_ci.

Kaj delamo:

- Mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk

- Mednarodni projekti sodelovanja in regionalno mreženje

- Mednarodni rezidenčni program namenjen povezovanju teorije in prakse

- Produkcija in koprodukcija umetniških projektov

- Feministična pedagogika in kulturno umetniško izobraževanje

- Knjižnica za sodobne umetnosti in feminizem

- Raziskovanje, arhiviranje in spletni arhiv

- Razvoj skupnostnih projektov in podpora diskriminiranim skupinam

- Zagovorništvo za enakost med spoli na področju umetnosti in kulture

--

Ekipa:
Teja Reba / programska vodja
Urška Jež / izvršna produkcija
Amela Meštrovac / finance, produkcija in organizacija
Eva Prodan / produkcija in gostovanja
Urška Lipovž / odnosi z javnostmi in promocija
Tea Hvala / izobraževalni in pedagoški program
Eva Matjašič / digitalni arhiv, mrežni muzej
Vesna Bukovec / grafično oblikovanje

Upravni odbor:
Urška Jež (predsednica), Tea Hvala, Alja Lobnik, Amela Meštrovac, Teja Reba.

Člani_ce: 
Eva D. Bahovec (častna predsednica), Rok Avbar, Pia Brezavšček, Vesna Bukovec, Lea Culetto, Katja Čičigoj, Ana Čigon, Lenka Đorojević, Alenka Gregorič, Tea Hvala, Urška Jež, Bettina KnaupKatja Kobolt, Nina Kozinc, Dunja Kukovec, Vesna Leskošek, Tanja Lesničar Pučko, Amela Meštrovac, Maja Peharc, Eva Prodan, Teja Reba, Dali Regent, Inga Remeta, Alma R. Selimović, Petra Slatinšek, Lilijana Stepančič,  Mara Vujić, Jasmina Založnik, Lana ZdravkovičNada Žgank, Tanja Završki, Nataša Živković.

Člani_ce Kluba Mesta žensk:
Pija Bodlaj, Milica Antić Gaber, Maja Delak, Barbara Drole, Marina Gržinić, Mateja Jesenek, Mojca Jug, Suzana Koncut, Nevenka Koprivšek, Sonja Lokar, Metka Maček, Mirijam Milharčič Hladnik, Nina Ostan, Sabina Potočki, Mitja Rotovnik, Svetlana Slapšak, Maja Šorli, Neva Šlibar, Suzana Tratnik, Nataša Velikonja, Miha Zadnikar, Darja Zaviršek, Ana Jereb.

--

Naš program podpirajo:

                                                     

PriponkaVelikost
Statut Mesto zensk_3.6.2015.pdf376.67 KB
Pravilnik o delovanju Kluba Mesta žensk_23.2.2017.pdf246.87 KB
Pravilnik o varstvu podatkov.pdf95.49 KB
Pravilnik o prostovoljskem delu.pdf197.22 KB