Novo gradivo! Razmislek o spolni neenakosti v muzeju

 KLIK KLIK

Zunaj je drugo pedagoško gradivo v sklopu projekta Power - Razmislek o spolni neenakosti v muzeju. 
Vabljene_i k branju in delitvi.

Umetnost, ki je človeška stvaritev in oblika vednosti, ne more ubežati diskriminaciji. V vseh družbah je moč med državljane porazdeljena neenakomerno, kar pomeni, da nimajo vsi enakih pravic in enakega vpliva na družbene odločitve, pa tudi njihove dolžnosti so razporejene neenako. Spolne vloge so pomemben del te neenake porazdelitve moči. To neenakost še toliko bolj občutijo ljudje, ki pripadajo spolnim manjšinam.
V muzejih in umetniških prostorih smo prisiljeni izkušati simbolni red, ki vpliva na konceptualizacijo žensk in njihovih podob kot podrejenih.
V pedagoškem gradivu se boste seznanil s petimi tematskimi potohodi. Ti spodbujajo premislek o tem, kako kulture in še posebno muzeji interpretirajo preteklost. Vključene dejavnosti ponujajo orodja za razumeanje privilegiranih perspektiv in udeležence_ke preobrazijo v kritične obiskovalce, ki aktivno interpretirajo preteklost ali sedanjost. Avtorji: Laura Lucas, Marián López Fdz. Cao, Xiana Sotelo, J Sara Šabec, Ana Likar, Tea Hvala, Julia Nyikos, Eleonora Schulze-Battmann, Isabella Mileti, Candice Dubost, Keer Zhao, Morgane Boidin
Gradivo je nastalo v okviru Erasmus Plus projekta »Kdo potrebuje opolnomočenje?«, ki raziskuje odnos med družbeno močjo in spolnimi vlogami.

Razmislek o spolu, družbeni moči in opolnomočenju skozi umetnost. Izobraževalno orodje za moderatorje, umetniške pedagoge in mlade.

Vsi partnerji so pripravili šesturno delavnico z mladimi na pod- lagi umetniških del, s pomočjo katerih so udeleženci_ke razpravljali o vprašanjih, povezanih s spolom, močjo in opolnomočenjem. Zahvaljujemo se vsem mladim udeležencem_kam, ki so prispevali k delavnicam, ki so potekale v Parizu, Ljubljani, Bariju in Madridu. Brez njih ne bi bilo tega priročnika.