Roževina zgodovine

Roževina zgodovine, umetniško raziskovalni projekt

»Kaj vidimo, če našo družbo in zgodovino, pogledamo skozi zgodovino nege nohtov in kozmetike?«

Meddisciplirani, mednarodni in medgeneracijski umetniško-raziskovalni projekt Roževina zgodovine razgrne pogled na zgodovino skozi vizuro roževine in razkriva povezave med režimi dela, spoli, družbenimi razredi, migracijami, različnimi identitetami in njihovimi estetskimi kodiranji ter med kemično, filmsko, strojno, avto in vojno industrijo, prisilnim delom ali celo rasizmom do določenih družbenih skupin. Projekt ob tem naslavlja vprašanje toskičnosti in fitomedicine ter vlogo podobe žensk v obdobju hladne vojne in danes. 

Na stičišču metod umetniškega raziskovanja, ustvarjanja in pedagogike ter humanističnih in družboslovnih raziskovalnih pristopov je cilj Roževine zgodovine skozi celoletni kolektivni proces ustvariti različne formate reprezentacije, participacije ter posredovanja znanj, ki bodo javnosti predstavljeni na tudi na 26. Mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti - Mesto žensk v galeriji Škuc v Ljubljani (8. - 30.10.2020).

Projekt z idejno zasnovo Katje Kobolt nastaja v sodelovanju s študentkami* Univerze v Ljubljani (v sklopu projekta ŠIPK), mednarodnimi in lokalnimi umetnicami, in dijakinjami* srednjih šol v Ljubljani, kot del evropskega projekta BePart.

xx zbornik Roževina zgodovine: Kozmetika v družbi in času

Sodelujoči v projektu:

  • Kuratorska vodja projekta: Katja Kobolt;
  • Kuratorski odbor: Teja Reba (Mesto žensk); Uwe Reißig, Urban Šrimpf, Katja Bradač (Goethe-Institut Ljubljana); n*a*i*l*s hack facts fiction (District Berlin);
  • Sodelujojče umetnice in raziskovalke: Dovilė Aleksaitė, Marieke Bernien and Kerstin Schroedinger, Kim Bode, Anna Ehrenstein, Ayşe Güleç, Jinran Ha, Suza Husse, Johanna Käthe Michel (art collective n*a*i*l*s); Milijana Babić skupaj z Ano Ajduković, Brigita Miloš (3. Smjena), Lea Culleto, Lenka Đorojević, Selma Selman;
  • Sodelujojoče študentke in študenti Univerze v Ljubljani: Jerneja Erhatič, Rebeka Hvala, Jaka Juhant, Petra Lapajne, Ana Obid, Iza Štrumbelj Oblak, Zdenka Pandžić, Neja Rakušček, Lucija Šerak;
  • Sodelujoča profesorica in somentorica: doc. dr. Petja Grafenauer (Univerza v Ljubljani, ALUO);
  • Urejanje publikacije: dr. Katja Kobolt, dr. sc. Brigita Miloš (University of Rijeka, Faculty of Philosophy), dr. Svetlana Slapšak;
  • Izvršna produkcija: Eva Prodan (Mesto žensk).

Dogodki

 

Partnerji in producenti: Mesto žensk, Goethe Institut v LjubljaniDistrict Berlin, Univerza v Ljubljani - Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje in galerija Škuc.  

S finančno podporo: Ustvarjalna Evropa, Evropski socialni sklad, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad), Ministrstvo za javno upravo, Mestna občina Ljubljana, Goethe Institut.


 

 

 

Datum in čas dogodka: 
01/11/19 - 30/11/20