Ana Jereb

Država: 
Slovenija
O umetnici / skupini : 

Ana Jereb je lacanovska psihoanalitičarka v Centru za psihoanalizo v Ljubljani in nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju nasilja nad ženskami. Doktorirala je iz ženskih študij in feministične teorije na Filozofski fakultete Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo Spolna razlika: Psihoanalitična in feministična interpretacija transspolnosti. Je soavtorica knjige Psychoanalysis and Feminism: Lacan, Laplanche, Gallop (z Evo D. Bahovec in Leo Madarasi, Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2018) in več znanstvenih razprav ter je članica lacanovskega združenja Neues Lacan'sches Feld Österreich / Initiative Wien.